KONTAKT: Dział Handlowy VENTIA, tel. (+48 22) 841 11 65, info@ventia.pl