29 października 2021 CHEAA (China Household Electrical Appliances Association) zorganizowało 18. doroczną konferencję w Hefei w prowincji Anhui. Ważną częścią wydarzenia była konferencja na temat technologii alternatywnych do HCFC-22 w sektorze klimatyzatorów pokojowych.

Międzynarodowa konferencja technologiczna odbywa się od wielu lat. Od tego czasu odgrywa kluczową rolę w promowaniu technologii przyjaznych dla środowiska w całym procesie wdrażania Protokołu Montrealskiego w branży klimatyzacji pomieszczeń w Chinach. Ponieważ poprawka Kigali do protokołu montrealskiego oficjalnie weszła w życie w Chinach w dniu 15 września 2021 r., chiński sektor RAC oficjalnie rozpoczął monitorowanie odpowiednich substancji HCFC i HFC. Chiny odpowiadają za prawie 90% światowej produkcji klimatyzatorów domowych. Tegoroczna Międzynarodowa Konferencja Technologii Alternatywnych dla HCFC-22 w Sektorze RAC skupiła się w szczególności na dwóch zagadnieniach: Jak sprostać nowym wyzwaniom kontroli substancji HFC oraz jak promować rozwój alternatywnych zielonych technologii.

Podobnie jak w latach ubiegłych, Międzynarodową Konferencję Technologii Alternatywnych dla HCFC-22 w Sektorze RAC w 2021 r. współorganizowało Centrum Współpracy Ekologicznej z Zagranicą Ministerstwa Ekologii i Środowiska (FECO/MEE), Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego ( UNIDO), Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP), GIZ oraz Chińskiego Stowarzyszenia Urządzeń Gospodarstwa Domowego (CHEAA). W konferencji wzięło udział blisko 200 osób z branży chłodnictwa i klimatyzacji.

W konferencji wzięli udział zarówno Pan Dong Wenfu, Dyrektor Wydziału Ochrony Hałasu i Warstwy Ozonowej w Departamencie Środowiska Atmosferycznego Ministerstwa Ekologii i Środowiska (MEE), jak i Pan Yang Lirong, Zastępca Głównego Inżyniera i Zastępca Głównego Ekonomisty FECO/MEE osobiście i wygłosił przemówienia otwierające.

Pan Bernhard Siegele, kierownik programu GIZ Proklima, przemówił do publiczności w przekazie wideo.

Wszyscy podkreślali, że od wejścia w życie w Chinach poprawki z Kigali rozpoczął się nowy etap zarządzania wycofywaniem HCFC i wycofywaniem HFC.

Sektor RAC jest jednym z głównych sektorów zużycia HCFC-22. Ponieważ zużycie HFC-32 i HFC-410A jako alternatywy dla HCFC-22 gwałtownie wzrosło w ostatnich latach, sektor RAC będzie również jednym z kluczowych sektorów kontroli HFC w przyszłości.

Pan Kristian Wilkening, dyrektor projektu ds. kwestii łagodzenia emisji innych niż CO2 w GIZ China, również uczestniczył osobiście i prowadził konferencję wraz z panią Wang Wei, sekretarzem generalnym CHEAA. Z zadowoleniem przyjęli szczegółowe prezentacje pani Guo Xiaolin, zastępcy dyrektora wydziału Protokołu Montrealskiego FECO/MEE, na temat „Potencjalnych i wstępnych pomysłów na wdrożenie przez Chiny poprawki z Kigali”, prof. Hu Jianxina z Uniwersytetu Pekińskiego na temat „Wstępnych strategii uwagi dotyczące zarządzania i kontroli HFC w Chinach” oraz Ole Nielsen z UNIDO na temat „Środków kontroli HFC z naciskiem na stacjonarne AC”.

Pan Asbjørn Vonsild, Przewodniczący IEC 60335-2-40 WG 21, poinformował publiczność o „IEC 60335-2-40 Ed. 7 status”. Pani Bente Tranholm-Schwarz z DG Climate Action Komisji Europejskiej przedstawiła stan przeglądu unijnego rozporządzenia F-gas. Marc Chasserot z shecco mówił o „Polityce i postawach federalnych i stanowych w zakresie kontroli HFC w USA”.

Niezależnie od tego, czy chodzi o wycofywanie HCFC, czy o wycofywanie HFC, w przemyśle potrzebny jest rozwój klimatyzatorów na R290. Dlatego dr Dai Baomin z Tianjin University of Commerce, prof. He Guogeng z Huazhong University of Science and Technology oraz pan Wu Zhidong z CVC Certification & Testing Co., Ltd. wprowadzili aktualizacje aplikacji technologii. Wreszcie, pani Hua Xue z FECO/MEE poruszyła kwestię „eliminacji HCFC-22 i kontroli HFC w branży konserwacji RAC”.

Międzynarodowa konferencja zakończyła się sukcesem, życząc dalszych postępów w branży.