Certyfikaty dla personelu (F-gazy)


Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji MASTA zaprasza na kursy umożliwiające uzyskanie Certyfikatu dla personelu zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2016 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z dnia 25 czerwca 2016 r. poz. 881) oraz Ustawą z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z dnia 23 sierpnia 2017 r. poz. 1567).

Terminy szkoleń:

  • 16-17 stycznia 2018 r.
  • 23-24 stycznia 2018 r.

Karta zgłoszeniowa

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 990,00 zł netto dla  kategorii I lub II oraz 550,00 zł netto dla kategorii III lub IV (+ 23% VAT). Ośrodek daje też możliwość przystąpienia do egzaminu (koszt: 350 zł netto).

Organizator:
Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji - I.P.P.-U. MASTA
Miasto:
Gdańsk
Adres:
ul. Narutowicza 11/12
Start:
2018-01-16
Koniec:
2018-01-17
Dokumenty do pobrania: