CH – d Amoniakalne urządzenia chłodnicze


Amoniakalne urządzenia chłodnicze: Bezpieczeństwo dla obsługi, otoczenia oraz środowiska naturalnego to jeden z modułów uzupełniających (CH-d) Modułowego Systemu Szkoleń w zakresie szkoleń i certyfikacji w branży chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła.

Zakres tematyczny szkolenia stanowi jeden z elementów wymagań  do uzyskania  Certyfikatu  Kompetencji  Kategorii B i C i obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Amoniak jako czynnik chłodniczy
  • Wpływ substancji zanieczyszczających na działanie, obsługę i bezpieczeństwo obiegu chłodniczego
  • Podstawowe rozwiązania konstrukcyjne amoniakalnych urządzeń chłodniczych
  • Oleje smarne do amoniakalnych urządzeń chłodniczych 
  • Sprężarki i aparaty do amoniakalnych urządzeń chłodniczych
  • Podstawowe zagrożenia spowodowane wyciekiem amoniaku

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zestaw materiałów, w tym poradnik „Amoniakalne  urządzenia  chłodnicze”  Tom 1 oraz Świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie modułu  uzupełniającego  CH-d „Modułowego systemu szkoleń”.

Karta zgłoszeniowa

Koszt uczestnictwa w szkoleniu na poziomie modułu podstawowego łącznie z obiadami i materiałami szkoleniowymi wynosi 890 zł + 23% VAT.

Organizator:
Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji - I.P.P.-U. MASTA
Miasto:
Gdańsk
Adres:
ul. Narutowicza 11/12
Start:
2017-02-07
Koniec:
2017-02-08
Dokumenty do pobrania:
Karta zgłoszeniowa