Kongres ICR 2019


25. Międzynarodowy Kongres Zimna - 24-30 sierpnia 2019 r. w Montrealu
Od 24 do 30 sierpnia 2019 r. Montreal (Kanada) będzie gospodarzem 25. edycji Międzynarodowego Kongresu Chłodnictwa (ICR 2019) organizowanego przez Międzynarodowy Instytut Chłodnictwa (IIF).

Międzynarodowe wydarzenie dotyczące badań i przemysłu, obejmujące wszystkie technologie i aplikacje HVAC w sektorze HVAC (w tym kriogeniki), w 2019 roku ma być największymw swojej historii. Zapowiadany jest bogaty program konferencji: ponad 900 prezentacji technicznych, 16 prezentacji wprowadzających, 10 warsztatów branżowych, 10 spotkań grupy roboczej IIR, 4 spotkania Komisji IFF, 4 wizyty techniczne, a także wiele wydarzeń. Podczas konferencji zaprezentowane zostana wyniki konkursu oraz wręcozne nagrody i wyróżnienia.

Montreal jest miastem, w którym w roku 1987 podpisano Protokół montrealski dotyczący substancji zubażających warstwę ozonową.

Kongres ICR 2019 odbędzie się pod hasłem "Chłodzenie dla zdrowia ludzkiego i przyszłego dobrobytu" i skupi się na bieżących problemach, przed którymi stoimy: oszczędzaniu energii i efektywności energetycznej, zaopatrzeniu w żywność, zdrowiu, zmniejszeniu globalnego ocieplenia i ochronie warstwy ozonowej.

http://icr2019.org/

 

Organizator:
IIF
Miasto:
Montreal
Adres:
Start:
2019-08-24
Koniec:
2019-08-30