ZASADY:
Projekty systemów wentylacyjnych zgłoszone do konkursu muszą być czytelne i przesłane w formacie umożliwiającym ich otwarcie przez organizatora. Każdy uczestnik może przesłać dowolną liczbę prac. Zgłoszenia mogą być wysyłane przez zespoły składające się z kilku osób.

KRYTERIA OCENY:
Projekty będą oceniane pod względem innowacyjności, energooszczędności, optymalizacji, stopnia skomplikowania projektu, a także kreatywnego i efektywnego wykorzystania produktów Lindab.

NAGRODY:
1 miejsce - nagroda pieniężna 5000 zł
2 miejsce - nagroda pieniężna 3000 zł
3 miejsce - nagroda pieniężna 2000 zł
4-6 miejsce - roczna licencja CADvent o wartości 1200 zł.

Dodatkowo każdy uczestnik, który zgłosi swój projekt otrzyma komplet gadżetów dla projektanta oraz 40% rabat na zakup licencji CADvent.

TERMIN:
Prace konkursowe należy przesyłać wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres e-mail jakub.jankowski@lindab.com najpóźniej do 28.02.2018 r.

REGULAMIN i formularz zgłoszeniowy: www.projektuj-z-lindab.pl