CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA (COW) to najstarsze z polskich czasopism z branży ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, ukazująe się od roku 1969 (ISSN 0137-3676).

Miesięcznik publikuje artykuły uznanych naukowców w dziedzinie HVAC, przekazuje swoim Czytelnikom informacje naukowo-techniczne, wyniki najnowszych badań, reportaże z konferencji, zjazdów i targów branżowych, a także oferuje reklamę na swoich stronach.

Tematyka: ciepłownictwo, sieci i węzły cieplne, źródła ciepła, energetyka, stacje przetwarzające, instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacja, klimatyzacja, odciągi miejscowe, transport pneumatyczny, instalacje przemysłowe, wymiana ciepła, fizyka ustrojów budowlanych, odzyskiwanie ciepła, chłodnictwo, automatyzacja systemów i urządzeń cieplnych oraz powietrznych.

Pismo skierowane jest do inżynierów i techników o wyższych kwalifikacjach zawodowych, projektantów, konstruktorów i technologów oraz studentów. Odbiorcami są więc biura projektów, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa wykonawcze, urzędy miejskie i gminne, uczelnie, instytuty naukowe, szkoły, biblioteki oraz indywidualni odbiorcy.

Nasze czasopismo prenumerowane jest również przez Izbę Inżynierów Budownictwa dla swoich członków

Miesięcznik COW znajduje się na liście czasopism indeksowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach oceny parametrycznej jednostek. Publikacja w COW wiąże się z  przyznaniem 10 punktów.

Strona www: www.cieplowent.pl

ADRES REDAKCJI
ul. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
tel. +48 605 032 330; +48(22) 828 27 26
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl; redakcja.cieploogrzewwent@sigma-not.pl