Program doboru pozwala na:

- szybki dobór wentylatora na zadane parametry punkty pracy.
- wyszukiwanie w wybranych grupach wentylatorów
- zaawansowany system filtracji wyniku w tabeli
- wyznaczenie kilku punktów pracy dla jednego doboru
- uwzględnienie temperatury medium
- przegląd wentylatorów w funkcji katalogu
- tworzenie projektów z wybranymi wentylatorami i przyporządkowanie im akcesoria
- tworzenie i generowanie porównań
- generowanie dokumentacji, kart doboru i projektu w pliku pdf
- i wiele innych.

Program doboru Venture Industries dostępny jest oonline pod adresem: https://programdoboru.pl/select.html