Analogowe urządzenia pomiarowe przez dziesięciolecia były sprawdzonym narzędziem pomiarowym do oceny stanu operacyjnego systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych. W ostatnich latach, ze względu na postęp technologiczny i rosnącą liczbę przepisów dotyczących poprawy wydajności energetycznej, są z powodzeniem zastępowane przez urządzenia elektroniczne. Analogowe oprawy zaworowe nie są wystarczającymi urządzeniami do uzyskania wiarygodnych informacji na temat bezpieczeństwa i wydajności danego systemu. Mierzą one jedynie  wysokie i niskie ciśnienie układu chłodzenia. Uciążliwe procedury, czasochłonne pomiary i zbyt wiele miejsca na interpretację  podczas rejestrowania wyników pomiarów prowadzi do nieefektywnie skonfigurowanych systemów oraz wiążących się z tym kosztów.

Przejść na rozwiązania cyfrowe
Rozwiązaniem tych problemów jest możliwość zastosowanie elektronicznych opraw zaworowych. Dzięki wprowadzeniu na rynek przez firmę Testo AG nowoczesnych urządzeń z serii testo 550/557/570, użytkownik zyskuje możliwość  pomiaru wielu parametrów w jednym przyrządzie: mogą one mierzyć wartości ciśnienia i temperatury szybko i łatwo lub też przeprowadzić test szczelności z równoczesną  kompensacją temperatury. Kluczowymi parametrami dla zapewnienia prawidłowego działania układów chłodniczych, pomp ciepła i systemów klimatyzacji są ciśnienie i temperatura chłodziwa, a w szczególności temperatura przegrzania i dochłodzenia systemu. Na ich podstawie można określić stan systemu oraz otrzymać informacje dotyczące bezpieczeństwa operacyjnego i wydajności układu.

Elektroniczna oprawa zaworowa testo 550
By wyjść naprzeciw  oczekiwaniom użytkowników, Testo zaprezentowało na rynku model testo 550, prosty w obsłudze, ale za to bardzo funkcjonalny elektroniczny manometr do instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Przyrząd z pozoru niewielki, ale swoimi możliwościami zostawia analogową konkurencje daleko w tyle.  Na pierwszy rzut oka przykuwa uwagę duży czytelny, podświetlany wyświetlacz, dzięki czemu możemy zapomnieć o błędzie paralaksy i problemach z odczytem. Wyposażony w renomowane sensory ciśnienia do 50 bar po stronie niskiego i wysokiego ciśnienia, umożliwia szybkie podłączenie do instalacji za pomocą uniwersalnych węży  chłodniczych. Należy pamiętać, że jednymi z najważniejszych  parametrów pracy instalacji chłodniczych są temperatura przegrzania i dochłodzenia. Dzięki możliwości podłączenia do urządzenia dwóch zewnętrznych zaciskowych sond temperatury  oba te parametry są rejestrowane równocześnie w czasie rzeczywistym, zaś różnica pomiędzy nimi jest automatycznie kalkulowana i prezentowana na wyświetlaczu. Dodatkowo elektroniczne oprawy zaworowe Testo umożliwiają  przeprowadzenie testów szczelności instalacji z kompensacją temperatury. W tym wypadku ciśnienie w instalacji oraz temperatura otoczenia mierzone są przez określony okres czasu, a jako rezultat przeprowadzonego badania otrzymujemy informację na temat różnicy ciśnienia z kompensacją temperatury oraz o temperaturze na początku i końcu testu.

 

Czynniki chłodnicze
Dawniej liczba dostępnych czynników chłodniczych była niewielka i łatwa do skontrolowania. Obecnie jest ich znacznie więcej. Mechaniczne manometry obsługują zazwyczaj tylko trzy do pięciu powszechnie spotykanych czynników chłodniczych. Jeśli urządzenie nie zostało przystosowane do testowania danego chłodziwa, konieczne jest ręczne określenie temperatury parowania i skraplania na podstawie tabeli przeliczeniowej. Elektroniczna oprawa zaworowa testo 550 ma już w standardzie zapamiętane charakterystyki 40 najczęściej wykorzystywanych czynników chłodniczych. Jeśli trzeba zaktualizować tę listę, można stworzyć lub wyedytować własną listę i bezpłatnie wgrać ją do oprawy w Serwisie producenta.

Wszystko to czyni urządzenia Testo unikalnymi narzędziami pomiarowymi, znajdującymi zastosowanie w pracy z najbardziej wymagającymi instalacjami chłodniczymi i klimatyzacyjnymi.

Autor: Maciej Pudelski, Product Manager Testo Sp. z o.o.