Jedną z najważniejszych kwestii konferencji EUREKA 2019 było to, że żaden z celów zrównoważonego rozwoju nie może zostać osiągnięty, jeśli przemysł nie ma wystarczającej liczby kompetentnych specjalistów.

Rozmawiano m.in. o tym, jak zdominowana przez mężczyzn branża klimatyzacji i chłodnictwa może przyciągnąć kobiety.

- Nie jest łatwo nakłonić dziewczęta w wieku 16 lat do nietradycyjnego wyboru, jest to okres życia, kiedy bycie kobiecą i nie wyróżniającą się jest silna. Jeśli wybiorą nietradycyjny zawód, spotkanie z życiem zawodowym również nastąpi dużo wcześniej niż kobiet, które uczęszczają na studia wyższe - powiedział Stig Rath, skarbnik w AREA. Stwierdził także, że ​​kobiety muszą czuć się mile widziane w branży.

- Warto też pamiętać, że zrównoważona praca pod względem płci jest najwyższa pod względem dobrostanu - powiedział Rath, dodając, że młodzi mężczyźni oznajmiają, że "nie chcą pracować w branży chłodniczej, ponieważ tutaj są tylko mężczyźni".

 

Na zdjęciu AREA: uczestnicy panelu Stig Rath i Paola De Troia, kierownik ds. Relacji z mediami w CAREL INDUSTRIES S.p.A., zastanawiali się, w jaki sposób można osiągnąć równowagę płci w branży chłodniczej i pomp ciepła.