Czynnik chłodniczy R-454B jest najlepszy w swojej klasie w technologii scroll. Przy wartości GWP wynoszącej tylko 466, oznacza to redukcję o 78% w porównaniu z tradycyjnymi gazami.

Powietrzne pompy ciepła z serii FGAH-BG z 4 sprężarkami spiralnymi i mocami grzewczymi od 151 do 337 kW są już dostępne. Rozszerzają zakres wydajności istniejących jednostek FGAH-AG, które obejmują moce od 53 kW, poprzez zastosowanie 2 sprężarek spiralnych.

Powietrzne pompy ciepła z odwracalnym obiegiem chłodniczym są przeznaczone do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń komercyjnych, takich jak biura, sklepy czy hotele. Tryb pracy jest przełączany sezonowo. Urządzenia są idealne do połączenia z 2-rurowymi klimakonwektorami w wykonaniu przełączającym. Energia jest przenoszona przez obieg wody.

Możliwa jest praca w trybie ogrzewania do temperatury zewnętrznej -15°C, dzięki czemu w większości regionów nie są potrzebne dodatkowe źródła ciepła. Używając jednego urządzenia zarówno do wytwarzania energii cieplnej, jak i chłodniczej, możliwe są znaczne oszczędności kosztów inwestycyjnych.

Temperaturę systemu do 42°C można osiągnąć przy najniższej temperaturze zewnętrznej w okresie zimowym. Jednostki oferują doskonałe wartości efektywności energetycznej, SCOP do 4,4. Z łatwością spełniają wymagania ErP dyrektywy 813/2013 UE. Co więcej, wybór czynnika chłodniczego R-454B jest całkowicie zgodny z celami dyrektywy w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, dzięki czemu system można uznać za szczególnie przyszłościowy.

Oprócz wersji standardowych, jednostki są również dostępne w wersji o bardzo niskim poziomie hałasu (.SL) lub bardzo wydajnej (.HE).

Jednostki SL są najlepsze w swojej klasie do lokalizacji w pobliżu budynków mieszkalnych lub w centrach miast ze względu na obniżony poziom hałasu o 7-9 dB (A) w połączeniu z doskonałymi wartościami SCOP. Jednostki z 2 sprężarkami są standardowo wyposażone w wentylatory EC, jednostki z 4 sprężarkami są dostępne z wentylatorami EC jako opcja.

Jednostki HE zapewniają doskonałe wartości SCOP. Elektroniczne zawory rozprężne są standardem. 4 agregaty sprężarkowe wyposażone są w wentylatory EC oraz wymienniki płaszczowo-rurowe.

Więcej informacji: 

FGAH-AG (2 sprężarki, 53-223 kW) >>

FGAH-BG (4 kompresory, 151-337 kW) >>