Układ wentylacyjno-grzewczo-klimatyzacyjny GEO-KLIMAT komfort  jest opatentowanym rozwiązaniem firmy Pro-Vent, przeznaczonym do nowobudowanych domów jednorodzinnych. Cechą wyróżniającą nowy układ, obok rozwiązań zapewniających energooszczędność wentylacji, jest według producenta najwyższa wśród innych spotykanych układów jakość powietrza wewnętrznego. Z założenia GEO-KLIMAT komfort ma spełniać wszystkie parametry najwyższej kategorii punktu 1 normy PN-EN 15 251 w ciągu całego roku. Spośród wszystkich systemów charakteryzuje się największą ilością wymian powietrza wewnętrznego na świeże.

 

Centrala klimatyzacyjna

Sercem systemu jest centrala klimatyzacyjna z pompą ciepła i nawilżaczem powietrza MISTRAL MAX. Przeciwprądowy wymiennik ciepła o zmniejszonych oporach hydraulicznych zapewnia odzysk ciepła do 92%. Na efektywność energetyczną centrali wpływają też wentylatory EC oraz niewielkie opory własne central. Dzięki temu SFP = 0,21 W/(m3/h). Zadaniem automatyki kontroli przepływów jest utrzymanie stałych strumieni powietrza, a tym samym maksymalną efektywność energetyczną.

Centrala w układach GEO-KLIMAT wykorzystuje świeże powietrze jako nośnik energii grzewczej, pozyskiwanej dzięki sprężarkowej pompie ciepła. Pozwala ona na pokrycie 80% energii na cele grzewcze. Zimą ilość powietrza podyktowana jest potrzebami grzewczymi. Stąd zwiększenie mocy grzewczej następuje przede wszystkim przez zwiększenie wydajności wentylacji. Dlatego centrala musi współpracować z odpowiednio wydajnym GWC.

 

Gruntowy wymiennik ciepła

GWC służy jako dolne źródło dla powietrznej pompy ciepła centrali MISTRAL MAX, stąd wydajność energetyczna GWC ma kluczowe znaczenie. Zastosowane wymienniki PROVENT-GEO dobierane są jako wyraźnie większe niż w zastosowaniach tylko wentylacyjnych, by zapewnić wystarczającą energię grzewczą oraz istotne zmniejszenie oporów powietrza na odcinku od czerpni powietrza do centrali wentylacyjnej.

 

Instalacja wentylacyjna
Jak podkreśla Pro-Vent, intergralnym elementem każdego projektu jest też instalacja oodpowiednio izolowanych termicznie przewodów, indywidualnie opracowana dla każdego domu i charakteryzująca się bardzo niskimi oporami powietrza oraz dobrymi parametrami akustycznymi(czteroetapowe tłumienie). Układ nawiewny opracowany został z myślą o montażu w pogrubionej warstwie styropianu na stropie pomiędzy kondygnacjami. Dla poszczególnych nawiewników zapewniona jest elektroniczna regulacja wydajności poszczególnych nawiewników.

 

Automatyka

Na podstawie czujników wilgotności i temperatury zapewniony jest całoroczny nadzór nad zadanymi parametrami mikroklimatu w budynku. Praca wszystkich funkcji może się odbywać w sposób programowalny-automatyczny lub ręczny. Centrala na bieżąco bilansuje przepływy niezależnie od zmieniających się parametrów instalacji. Zapewniona jest przez to niezawodna praca, maksymalny odzysk ciepła oraz monitorowanie układu (np. stanu filtrów powietrza).

Źródło, foto: Pro-Vent