Podczas 15. imprezy Forum Wentylacja-Salon Klimatyzacja (7-8 marca 2017) odbywa się spotkanie dla inżynierów i techników chłodnictwa, klimatyzacji oraz pomp ciepła. Uczestnicy Warsztatów będą mogli poszerzyć wiedzę o najważniejsze zagadnienia techniczne i prawne branży.

Dzień I – wykłady (9.30-12.00) i konsultacje (12.00-15.00)

  • Nowelizacja ustawy F-gazowej i jej wpływ na działalność branży chłodniczej i klimatyzacyjnej – Przedstawiciel Ministerstwa Środowiska.
  • Chemours Opteon™ – profesjonalne rozwiązania dla chłodnictwa - Janusz Kałuża, Chemours.
  • Akademia CO2 – wprowadzenie branży w chłodnictwo oparte na dwutlenku węgla – dr Grzegorz Brak, prezentacja ekspercka.
  • REAL Alternatives - europejski program edukacyjny dla techników chłodnictwa i klimatyzacji - Krzysztof Grzegorczyk, Fundacja PROZON.
  • Doświadczenia UDT z kontroli – prawa i obowiązki przedsiębiorcy – Przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego.
  • Konsultacje eksperckie - porady i opinie specjalistów – stoisko Fundacji PROZON.

Dzień II – mini laboratorium – prezentacje

  • Pokaz wybranych usług laboratoryjnych.

PROZON współtworzy też Strefę Instalatora. Uczestnicy Warsztatów będą mogli sprawdzić swoje umiejętności podczas Konkursu Lutowania  i powalczyć o tytuł Mistrza Targów.

Szczegółowy program wykładów III Warsztatów Chłodniczych