Poza oczywistym efektem tworzenia „tarczy” pomiędzy powietrzem wewnątrz i na zewnątrz budynku, dodatkową korzyścią z instalacji kurtyn jest znacząca redukcja wlatujących insektów, pyłów i oparów.

 

Jak wybierać?

Przy doborze tego elementu instalacji należy uwzględnić szereg czynników: wymiary i sposób otwierania drzwi, priorytet działania kurtyn (ograniczenie migracji insektów i oparów czy wydatku energii). Istotne jest też, czy kurtyna może zostać łatwo zintegrowana z systemem BMS zarządzającym całym osprzętem HVAC w budynku. Inne czynniki to czas ekspozycji na powietrze z zewnątrz, intensywność wiatrów, preferencje co do stałego ciśnienia wewnątrz pomieszczeń. Wpływ na wybór mogą mieć też względy estetyczne lub nietypowe rozwiązania architektoniczne. Te ostatnie są szczególnie istotne w restauracjach. Kurtyna, która znajduje się przy często otwieranym i zwracającym uwagę wejściu, musi być dostosowana do klimatu i kolorystyki sali.


Na szczęście większośćprzytoczonych powyżej parametrów można znaleźć w dokumentach specyfikacji technicznej, co ułatwia zawężenie wyboru. Oto lista czynników do rozważenia:

• Rozmiar otworu drzwi.
• Zamierzony cel użytkowania.
• Lokalizacja budynku – miasto, wieś, teren podmiejski o niskiej zabudowie.
• Sposób otwierania drzwi.

Narzędzia do wykorzystania przy doborze:
• Program doboru produktów.
• Dokumentacja techniczna — rysunki techniczne, specyfikacje CSI.
• Instrukcje montażu.
• Przy dużych inwestycjach niektórzy producenci oferują symulacje przepływów komputerowe lub poprzez testy w specjalnym pomieszczeniu.

Narzędzia do wykorzystania po instalacji:
• Instrukcje serwisowe/rozruchowe
• Poradniki do kalibracji/konfiguracji urządzenia
• Warunki gwarancyjne odnośnie przeglądów i serwisów.

 

Dziel i rządź

Kurtyny mogą znaleźć też zastosowanie wewnątrz budynku, między sekcjami, których oddzielenie może być istotne. Przykładem może być odgranicznie słabiej ogrzewanego magazynu od lepiej ogrzewanej części produkcyjnej czy biurowej czy oddzielenie pomieszczeń dla pacjentów chorych od diagnostycznych w szpitalach i klinikach. Kurtyny mają też kluczowe znaczenie w wielkogabarytowych chłodniach, gdzie należy oddzielić powietrze z chłodni od reszty budynku, przy jednoczesnym osuszaniu, które zapobiega kondensacji i zamarzaniu w pobliżu drzwi, które w innym wypadku mogłyby utracić szczelność.

Konkret? Fabryka Subaru w Lafayette wymaga najwyższej, jakości wykonania prac lakierniczych przy zachowaniu odpowiedniej czystości. Zainstalowano tam kurtyny powietrzne w 5 rzędach, by pracownicy na pewno nie wnosili do obszaru malowania kurzu, pyłków lub innych drobin, które mogłyby naruszyć integralność lakieru.

Fabryka Subaru w Lafayette

Fabryka Subaru w Lafayette

Ale, ale...

Kurtyny źle dobrane, gdzie parametry zupełnie nie współgrają z realiami, mogą powodować duże straty energii cieplnej i spore przeciągi wewnątrz budynku, dlatego uważny dobór i prawidłowa konfiguracja jest kluczowa szczególnie w budynkach o znacznej częstotliwości otwierania drzwi z kurtyną powietrzną.

 

Tomasz Gruszka blog

Tomasz Gruszka
gruszka.tomasz@yahoo.com

Foto główne: