DANTHERM - systemy wentylacji basenowej 2017
Plik:
Typ:
katalog
Marka:
Firma
VENTIA Sp. z o.o.

DANTHERM - systemy wentylacji basenowej 2017

Opis:

CENTRALE BASENOWE
Modułowe centrale basenowe DanX XWPRS, DanX XWPS z rewersyjną i standardową pompą ciepła
Modułowe centrale basenowe DanX AF, DanX XKS bez pompy ciepła oraz centrale nawiewne
Kompaktowe centrale basenowe DanX HP, DanX XD z i bez pompy ciepła
Zaawansowany system kontroli
Dane techniczne central basenowych
Centrala basenowa DanX XD
Centrala basenowa DanX HP
Centrala basenowa DanX XWPS
Centrala basenowa DanX XWPRS
Centrala basenowa DanX XKS
Centrala basenowa DanX AF

OSUSZACZE POWIETRZA
Osuszacze powietrza dla basenów i gabinetów odnowy biologicznej
Dane techniczne CDP 40/50/70 oraz CDP 40T/50T/70T
Dane techniczne CDP 75/125/165
Osuszacze CDP 40/50/70
Osuszacze CDP 40
Osuszacze CDP 50
Osuszacze CDP 70
Osuszacze CDP 40T/50T/70T
Osuszacze CDP 40T
Osuszacze CDP 50T
Osuszacze CDP 70T
Akcesoria CDP 40/50/70 oraz CDP 40T/50T/70T
Osuszacze kanałowe CDP 75/125/165
Osuszacze CDP 75
Osuszacze CDP 125
Osuszacze CDP 165
Akcesoria CDP 75/125/165
Wykres Molliera


Pliki do pobrania:

dantherm-katalog-2017.pdf

Dział

Ogrzewnictwo, Wentylacja, Klimatyzacja

Kategoria

centrale "basenowe", osuszacze, Osuszacze powietrza