Zakres tematyczny Konferencji przedstawiony jest >>w programie wstępnym.

Główne cele, jakie wytyczyli sobie organizatorzy, to:

 • omówienie aktualnego stanu prawnego i najnowszych regulacji dotyczących branży HVAC&R;
 • omówienie wytycznych technicznych gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie instalacji;
 • omówienie przyszłych kierunków rozwoju branży, ze szczególnym uwzględnieniem szans i zagrożeń;
 • wskazanie przykładów rozwiązań, technologii i produktów dedykowanych branży (panele komercyjne);
 • omówienie aspektów ekonomicznych inwestycji w instalacje HVAC&R;
 • wykreowanie stałego miejsca spotkań branży.

Dodatkowe cele organizowanej Konferencji:

 • prezentacja i promocja przedstawicieli branży poprzez wystąpienia komercyjne oraz stoiska reklamowe;
 • budowanie dobrych relacji pomiędzy podmiotami rynku;
 • integracja środowiska.

Odbiorcy konferencji:

 • projektanci, instalatorzy i użytkownicy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • producenci i dostawcy urządzeń i technologii HVAC&R
 • przedstawiciele branży budowlanej
 • przedstawiciele świata nauki
 • media branżowe

Uczestnicy
Docelowa liczba uczestników (słuchaczy) wyniesie 50 – 150 osób. Warunki wstępu słuchaczy:

 • po wcześniejszej rejestracji uczestników (koszt 100 zł +VAT/osoba)
 • wstęp bezpłatny dla przedstawicieli Partnerów Wydarzenia oraz za okazaniem zaproszeń od Organizatora

Miejsce wydarzenia
Ośrodek Konferencyjno – Szkoleniowy Innowacja w Zabrzu (Ośrodek Politechniki Śląskiej).
ul. Jagiellońska 38A, 41-800 Zabrze

Kontakt do Organizatora
Congress Media Group
tel kom. 501 011 930 lub 609 902 199
biuro@congressmediagroup.pl
>> www.congressmediagroup.pl/

Fot. AR/HVACR.pl