Ponad 60 uczestników - naukowców, praktyków, projektantów, studentów, przedstawicieli firm - zebrało się 19 listopada w Zabrzu, w Ośrodku Politechniki Śląskiej "Innowacja", pod szyldem HVACR - szanse, zagrożenia, badania, najnowsze technologie oraz nowości w branży. Patronem honorowym konferencji było Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział w Katowicach. Wiceprezes tej instytucji, Ewa Dworska, przywitała gości na początku konferencji. Wśród partnerów medialnych wydarzenia był m.in. portal HVACR.pl

Nauka i technika
Pracownicy Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Technik Odpylania (KOWiTO) z Politechniki Śląskiej, przedstawili nie tylko wyniki swoich badań, ale przede wszystkim - możliwości ich wykorzystania w praktyce branżowej. Trudnym tematem Problemy pomiarów diagnostycznych składowych instalacji wentylacji mechanicznej zajeła się dr inż. Monika Blaszczok, wyjaśniając zasady prawidłowych pomiarów. Szereg uwag praktycznych zgłosili przedstawiciele producentów rozwiązań.

Metody tworzenia charakterystyki energetycznej w centrum uwagi
Katedra w latach 2010-2013 realizowała projekt zlecony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), pt. Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków - zadanie badawcze nr 4 „Rozwój diagnostyki cieplnej budynków”. O wynikach pracy w ramach tego projektu, a konkretnie etapu: Opracowanie i testowanie metodyki wyznaczania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku na podstawie pomiarów, opowiadały dr inż. Aleksandra Specjał (kierownik tego projektu) i dr inż. Dorota Bartosz. Dr inż. Aleksandra Specjał przedstawiła Wyznaczanie charakterystyki energetycznej budynków na podstawie krótkich pomiarów in situ, zaś dr inż. Dorota Bartosz - Zastosowanie metody sygnatury energetycznej do wyznaczania pomiarowej charakterystyki energetycznej budynków z wentylacją naturalną. Efektem jest weryfikacja opisanych metod pomiarowych i opracowanie wytycznych dotyczących ich stosowania (np. w przypadku drugiej opisanej metody czas pomiaru powinien być nie krótszy niż 1 miesiąc i obejmować miesiące od listopada od lutego).

Modelowanie CFD sposobem na wszystko?
Dr inż. Piotr Koper (KOWiTO) zaprezentował wyniki badań własnych w zakresie Symulacja metodą CFD przepływów powietrza w pomieszczeniu wentylowanym na przykładzie sali audytoryjnej. Podczas badań nie tylko zestawiono różne sposoby organizacji nawiewu i dystrybucji powietrza (dysze, anemostaty, nawiewniki wirowe, nawiew wyporowy podstopnicowy), ale też porównano wyniki symulacji przepływów z wynikami ich pomiarów. Wniosek, potwierdzony także przez głosy producentów z sali, jest jeden - modelowanie CFD jest bardzo pomocne przy konstrukcji nowych elementów czy w praktyce projektowej, jednak dla uzyskania wyników zbliżonych do warunków rzeczywistych kluczowe jest prawidłowe zadanie parametrów wejściowych.

Ostatnią prezentacją naukową było Wyznaczanie efektywności energetycznej centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła z wymiennikiem przeciwprądowym, wyniki badań pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej - dr inż. Marka Korca i mgr inż. Sebastiana Sasa.

Wiele pytań do producentów
Obok wystąpień naukowców, ciekawe prezentacje przygotowały firmy. Sponsore branżowym konferencji była firma Trox - z jej ramienia wystąpił Leszek Madej, szef sprzedaży central wentylacyjnych. Zaprezentował zebranym działanie suwaka, pozwalającego na wstępny dobór centrali wentylacyjnej Trox na etapie koncepcji - suwak pozwala oszacować wielkość centrali (wymiary i wagę) oraz zużycie prądu dla wykonania z wymiennikiem krzyżowym i regeneracyjnym. Goście chętnie przystąpili do treningu, rozwiązując zadania, ułożone weług częstych pytań inwestorów czy projektantów. Leszek Madej przeanalizował też opłacalność stosowania glikolowych wymienników ciepła - sześciorzędowego i dwunastrzędowego oraz zestawienie "mała central (z dużą prędkością powietrza) kontra duża centrala". Z prezentacji wynikało, że czas zwrotu zastosowania droższych, ale bardziej wydajnych rozwiązań wynosi nieco ponad 2 lata. Leszek Madej skomentował to krótko "gdy przedstawiam tę kalkulację inwestorowi - słyszę akceptację, kiedy deweloperowi - negację".

Wiele zainteresowania wbudziła też prezentacja Krzysztofa Zdeba z Mitsubishi Electric, dotycząca najnowszych rozwiązań w ofercie firmy: dwururowy system VFR o nazwie System R2, hybrydowy (czyli łączący system wodny i na R410) system HVFR oraz pompa ciepła Zubadan. Obaj prelegenci musieli zmierzyć się z trudnymi pytaniami zadanymi przez kierownika KOWiTO, dr hab. inż Zbigniewa Trzeciakiewicza, prof. PŚ. Pytał on m.in. o spełnienie wymogów prawnych, dotyczych minimalnej sprawności odzysku ciepła czy zapewnienie bezpieczeństwa instalacji klimatyzacyjnej w przypadku wycieku czynnika. Należy przyznać, że obaj prelegenci dobrze "obronili" swoje produkty, wykazując się głęboką wiedzą techniczną na ich temat.

Różne formy propozycji firmowych
Zebrani mieli też okazję wysłuchać prezentacji firm Clima-Bud Inne oblicza wentylacji. Wentylacja narzędziem marketingu zapachowego, Belimo Siłowniki SA Rozwiązania Belimo do instalacji wodnych i wentylacji oraz iBros Technic Cechy urządzeń pomiarowych, na które profesjonalista HVAC powinien zwrócić uwagę. Profesjonalne rozwiązania z oferty iBros Technic. W holu można było także zapoznać się z ekspozycją firm: Belimo, Eltek, iBros, Trox oraz Uniwersal. Z posterów i wyłożonych materiałów technicznych można było też dowiedzieć się, co nowego i ciekawego proponują firmy Aromadom, Lindab i Mitsubishi Electric.

Okazja do dialogu
Gospodarzom konferencji udało się skłonić przedstawicieli środowiska naukowego i przemysłu do rozmów. Zdecydował o tym zarówno dobór tematyki, jak i prelegentów. Ośrodkom naukowym nie jest obca codzienność branżowa, a praktycy znają swoje rozwiązania na poziomie umożliwiającym niemal akademicką dyskusję.

Fot. Congress Media Group