4 listopada 2014 roku w Warszawie gości Trox Info Expo przywitali wspólnie szef Trox, Dariusz Strzelecki oraz kierownictwo BSH Technik - Tomasz Stanuch i Piotr Urasiński. Po raz pierwszy obie firmy, od października br. oficjalnie w grupie Trox, wystąpiły wspólnie, bardzo ciekawie prezentując ofertę i najnowsze dokonania firmy.

Gwiazdą dnia okazał się szef produktu central wentylacyjnych - Leszek Madej. I to nie tylko dlatego, że powierzono mu aż trzy z pięciu wystąpień - przykuwał uwagę gości charyzmą, wszechstronną wiedzą techniczną i doskonałą znajomością produktów. Omówił nowe narzędzie Trox, ułatwiające przedstawicielom formy rozmowy z architektami i inwestorami - suwak central wentylacyjnych. Proste, intuicyjne rozwiązanie (sprawdzali je goście konferencji i nie mieli problemów z korzystaniem) pozwala dokonać wstępnego doboru central i m.in. określić, ile miejsca urzadzenie zajmie w pomieszczeniu. Leszek Madej przedstawił też, jak powiedział "niesłusznie traktowany po macoszemu", podzespół centrali, tj. nawilżacz. Omówił istniejące rodzaje tych podzespołów oraz ich zalety i wady. Najważniejsze rozwiązania techniczne w centralach przedstawił na końcu spotkania, w ostatniej prezentacji.

Zagadnienia pożarowe oddano młodym, ale bardzo dobrze przygotowanym specjalistom z BSH Technik. Marek Wysokiński, product manager z BSH Technik, zaprezentował ofertę wentylatorów oddymiających do garaży, w bardzo ciekawym kontekście wyboru prawidłowego systemu oddymiania dla danego przypadku. Tomasz Lewandowicz zajął się systemami bezdymowego utrzymania dróg ewakuacyjnych za pomocą systemów nadciśnieniowych. Ciekawym aspektem tej prezentacji było porównanie rozwiązania BSH z rozwiązaniami konkurencyjnymi.

Nie zabrakło oczywiście rozmów kuluarowych, które można było toczyć pośśród wystawy urządzeń firm Trox i BSH Technik. Największe zainteresowanie wzbudzały moduły centrali X-Cube.