Hasło przewodnie konferencji brzmi: Efektywność energetyczna instalacji – projektowanie, montaż/serwis i eksploatacja w kontekście nowych legislacji europejskich i polskich. Spotkanie odbędzie się 9 grudnia 2015 na warszawskiej Pradze (Wyższa Szkoła Menedżerska, ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa).

Wykłady i prelekcje ekspertów odbedą się w dwóch równoległych salach, w 3 panelach tematycznych:

 • INSTALACJE/SERWIS,
 • PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PPOŻ.,
 • PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW KLIMATYZACJI w DATA CENTER

Program konferencji zapowiada się obiecująco, na razie znane są następujące tematy*:

PANEL I: INSTALACJE / SERWIS 

 • Nowa ustawa o SZWO i f-gazach – najważniejsze postanowienia; certyfikacja; kiedy tracą ważność obowiązujące świadectwa kwalifikacji; rozporządzenia wykonawcze (wprowadzone lub planowane – założenia); jak postępować, wobec braku rozporządzeń wykonawczych.
  przedstawiciel Ministerstwa Środowiska
 • Obowiązki serwisu i właściciela instalacji wynikające z przepisów ustawy f-gazowej – dokumentacja, aktualne wzory dokumentów.
  Krzysztof PIETRZAK, Meritum Competence
 • Odzysk ciepła z instalacji chłodniczej komory / w supermarkecie – możliwości, rozwiązania techniczne, przykłady (studium przypadku).
  Maurycy SZWAJKAZER, Szwajkajzer Engineering
 • Instalacje chłodnicze – konsekwencje techniczne i serwisowe ustawy f-gazowej.
  Bartosz NOWACKI
 • Tendencje w budowie układów chłodniczych (przechowalnie, komory, sklepy) – rozwiązania techniczne, czynniki, sprężarki, agregaty skraplające, zawory – przykłady instalacji.
  Bartosz NOWACKI


PANEL II: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PPOŻ.

 • Wentylacja bytowa i oddymiająca garaży podziemnych. Aspekty projektowe oraz możliwe rozwiązania – przykłady systemów w oparciu o case study.
  dr inż. Dorota BRZEZIŃSKA, Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
 • Dobór scenariuszy do wymiarowania i oceny systemów wentylacji pożarowej obiektów budowlanych.
  dr inż. Grzegorz SZTARBAŁA, firma doradcza ARDOR


PANEL III: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW KLIMATYZACJI W DATA CENTER

 • Nowoczesne i energooszczędne układy chłodzenia w Data Center – wymogi inwestorów.
  Maciej WIŚNIEWSKI – Dyrektor CK Data Center, QUMAK S.A.
 • Aspekty, które należy uwzględnić w projekcie układu chłodzenia w Data Center pod kątem klasyfikacji TIER – przykłady rozwiązań.
  Andrzej RÓŻYCKI – Prokurent, Dyrektor Zarządzający „SAR PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa.
 • Bezpieczeństwo ppoż. oraz serwis w obiektach Data Center – wymogi i dobra praktyka.
  Bogusław PERKOWSKI.


*Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian tematów i zakresu wystąpień. Tematyka jest na bieżąco aktualizowana i uzupełniana stronie www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl. Zostanie też dodatkowo wzbogacona o prezentacje firm.

MIEJSCE KONFERENCJI
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE


WARUNKI UCZESTNICTWA
Udział w konferencji jest odpłatny (360 zł + 23% VAT). Dane konta podano w formularzu zgłoszeniowym.

TERMINY ZGŁOSZEŃ
Zgłoszenie udziału wraz z kopią potwierdzenia wpłaty należy przesłać na adres b.dziawgo@chlodnictwoiklimatyzacja.pl do dnia 7 grudnia 2015 r. lub zgłosić telefonicznie (tel.: 22 53 53 229). Firmy zainteresowane prezentacją wyrobów i rozwiązań mogą zgłaszać się do 15 listopada 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE

źródło, fot.: Chłodnictwo&Klimatyzacja
Portal HVACR.pl wspiera konferencję Chłodnictwo i Klimatyzacja w Polsce – NOWE TRENDY ROZWOJU patronatem medialnym.