Preparat jest produktem podobnym do obecnego od wielu lat w sprzedaży wykrywacza nieszczelności BETTER-BUBBLE. Zasadniczą różnicą jest zakres temperatur stosowania obu środków - LOW-TEMP przeznaczony jest do użycia w temperaturach niższych niż BETTER-BUBBLE, tj. od -37 do +93oC.

LOW-TEMP pozwala wykryć wycieki czynników chłodniczych, powietrza, LPG, amoniaku oraz większości innych gazów. Nie może być jedynie używany na instalacjach tlenowych.

Po naniesieniu na badaną powierzchnię, w miejscu wycieku preparat tworzy widoczne, trwałe bańki, nie pękające pod wpływem ciśnienia ani przy wietrznych warunkach.

LOW-TEMP dostępny jest w butelce o poj. 237 ml, wyposażonej w mazak do nanoszenia.

Dystrybutor LOW-TEMP: Wigmors