Ilość powietrza dostarczana przez nawietrzaki ściennejest większa niż w przypadku nawiewników okiennych. W zależności od sposobu regulacji strumienia powietrza nawiewanego rozróżnia się nawietrzaki:

 • ręczne,
 • automatyczne,
 • hybrydowe (automatyczne, ale z dodatkową ręczną regulacją nawiewu).

W polskich warunkach klimatycznych nawietrzaki ścienne powinny być wyposażone w dodatkową - ręczną - regulację nawiewu, gdyż automatyczna regulacja ciśnieniowa nie chroni przed nadmuchem nadmiarowego powietrza wskutek porywistych wiatrów, szczególnie uciążliwym zimą. Z tego punkt widzenia zaleca się stosowanie ściennych nawietrzaków hybrydowych.

Fot.: ANJOS, źródło: Flop System

Ze względu na czynnik regulujący ilość powietrza nawiewanego, nawietrzaki automatyczne podzielić można na:

 • ciśnieniowe,
 • termostatyczne,
 • higrosterowane.

Bardzo ważną cechą nawiewnika ściennego (nawietrzaka) jest możliwość dostarczenia większej ilości powietrza przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony przed hałasem zewnętrznym niż to ma miejsce przy zastosowaniu nawiewnika okiennego, który bardzo mocno osłabia izolacyjność akustyczną przegrody budowlanej (ściany zewnętrznej), w której jest zamontowany.

Ze względu na poziom tłumienia hałasu dochodzącego z zewnętrz do pomieszczenia dzieli się nawietrzaki na:

 • akustyczne,
 • zwykłe.

Ze względu do sposób montażu czerpni powietrza nawietrzaka dzieli się je na:

 • proste,
 • glifowe (węgarkowe).

Nawietrzaki proste wymagają montażu kratki zewnętrznej bezpośrednio na ścianie elewacyjnej budynku, co znacząco pogarsza estetykę budynku.

Nawietrzaki glifowe pozwalają na montaż kratki czerpni w pionowej, węgarkowej części elewacji przylegającej do ramy okna, potocznie zwanej glifem. Konstrukcje takie doskonale maskują wlot powietrza, a przy okazji - z uwagi na labiryntowy układ posażu powietrza - jeszcze bardziej chronią wnętrze budynku przed hałasem z otoczenia. Wadą ich jest fakt, że wraz z zastosowaniem nawiewu glifowego zwiększa się opór hydrauliczny systemu wentylacyjnego, co praktycznie ogranicza ich wykorzystanie tylko do budynków wyposażonych w mechaniczną wentylację wyciągową.

Nawiewniki ścienne przeznaczone są do wykorzystania zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w budownictwie wielorodzinnym.

Pożądane cechy nawietrzaków ściennych to:

 • wysoka ochrona akustyczna,
 • dyskretny design,
 • możliwość pomalowania panelu frontowego w kolorze ściany lub oklejenia tapetą,
 • ochrona przed wykraplaniem się pary wodnej na obudowie wewnątrz pomieszczenia,
 • wyposażenie w filtr powietrza
 • odporność na srogie zimy,
 • łatwość czyszczenia i wymiany filtra,
 • hybrydowe (ciśnieniowe + ręczne zabezpieczenie przed nawiewem „zimna”),
 • informacje o rozkładzie strugi powietrza nawiewanego,
 • łatwy montaż.

Opracowanie: Janusz Kopecki, Flop System