OPTIMAL - optymalna wentylacja z odzyskiem ciepła

Centrala nawiewno-wywiewna OPTIMAL firmy DOSPEL przeznaczona jest do sprawnej wymiany powietrza w budynkach mieszkalnych oraz w budynkach użyteczności publicznej (biura, szkoły, przedszkola, szpitale, przychodnie). Podczas wentylacji pomieszczeń w centrali następuje odzysk ciepła z powietrza wywiewnego, a także filtrowanie powietrza nawiewanego do pomieszczeń, zapewniając w ten sposób zdrowe i komfortowe warunki przebywania w pomieszczeniach. Odzysk ciepła z usuwanego powietrza znacznie zmniejsza koszty ogrzewania budynku.

Centralę OPTIMAL wyposażono w sterownik z kalendarzem tygodniowym. Jest on dostarczony z przewodem połączeniowym o długości 20 m zakończonym wtykami typu RJ11. Podłączenie sterownika polega na umiejscowieniu wtyków przewodu odpowiednio do gniazda sterownika i centrali. Docelowo należy umieścić go na ścianie, przy czym warto jeszcze przed montażem przewidzieć sposób prowadzenia przewodu od centrali do sterownika. Mechanizm ten umożliwi zaprogramowanie intensywności działania wentylacji oraz poziomu nawiewu.

Warto podkreślić, że centrala wentylacyjna OPTIMAL firmy DOSPEL należy do rozwiązań cichych, dzięki czemu nie jest uciążliwa dla osób przebywających w pomieszczeniach. Urządzenie posiada wydzielony wymienny moduł automatyki, w którym prowadzone są połączenia elektryczne. W przypadku napraw serwisowych moduł ten może być w całości demontowany. Średnice zewnętrzne króćców, które wynoszą 198 mm, są dopasowane do standardowych kanałów wentylacyjnych Termoflex o średnicy 200 mm. Kanały wentylacyjne należy montować starannie z zastosowaniem opasek zaciskowych typu OZ. W przypadku montażu centrali OPTIMAL firmy DOSPEL w miejscach, w których temperatura może przekroczyć dolną 12 °C lub górną 32 °C granicę, zaleca się wykonanie dodatkowego ocieplenia kanałów wentylacyjnych za pomocą wełny mineralnej o grubości minimalnej 30 mm. Taka operacja zapewni sprawne i wydajne działanie całego systemu wentylacyjnego.

Centralę OPTIMAL należy montować w pomieszczeniach zadaszonych, podpiwniczonych i suchych takich jak np.: poddasze, piwnica czy pomieszczenie gospodarcze. Co równie ważne, centrala powinna zostać zainstalowana tak, aby umożliwić wykonanie zasyfonowania i swobodnego odpływu kondensatu z wanny. Usytuowanie mechanizmu powinno uwzględniać możliwość swobodnego dostępu w celu naprawy lub wykonania podstawowych czynności serwisowych. Centrala wentylacyjna OPTIMAL firmy DOSPEL poprawnie zamontowana nie wymaga szczególnych zabiegów konserwujących w trakcie użytkowania. Czynnością obsługową, którą należy przeprowadzić co najmniej raz na 3 miesiące jest wymiana filtrów powietrza. W początkowej fazie użytkowania centrali, producent zaleca comiesięczną kontrolę filtrów celem określenia optymalnego okresu ich wymiany.

Centrala wentylacyjna firmy DOSPEL przystosowana jest do współpracy z czujnikiem tlenku węgla. Podstawową funkcją tego mechanizmu jest detekcja tlenku węgla oraz generowanie sygnałów alarmowych w przypadku wykrycia jego nadmiernego stężenia w powietrzu. Czujnik współpracujący z centralą zmniejsza ryzyko zaczadzenia oraz pozwala na szybką reakcję systemu w sytuacji zagrożenia życia.

Dane techniczne centrali wentylacyjnej OPTIMAL firmy DOSPEL:

Dane techniczne centrali wentylacyjnej OPTIMAL firmy DOSPEL