Poznaj nową kurtynę powietrzną ELiS AX:

• Współpraca z niskotemperaturowymi czynnikami grzewczymi – wymienniki 3-
i 4-rzędowe.
• Rozwiązanie zgodne z „Zielonym Ładem” pozytywnie wpływające na wskaźnik efektywności energetycznej budynku.
• Technologia OPTIsmart – automatyczne sterowanie pracą urządzenia względem utrzymującej się pogody zewnętrznej oraz czasu otwarcia drzwi.
• Technologia OPTIflow – odpowiednie ukształtowanie przepływu powietrza przez kurtynę.
• Ciche i energooszczędne promieniowe wentylatory EC.
• Współpraca w ramach systemu BMS oraz SYSTEMU FLOWAIR.

Kurtyna powietrzna ELiS AX dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii nie tylko tworzy skuteczną barierę powietrzną, ale także zapewnia komfort użytkowania przy jednoczesnych oszczędnościach.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę politykę klimatyczną krajów Unii Europejskiej oraz dążenie do ograniczania emisji toksycznych związków do atmosfery, coraz popularniejsze staje się wykorzystanie niskotemperaturowych źródeł ciepła i stosowanie jego odzysku, czy też wszelkich zabiegów ograniczających zużycie energii – zarówno elektrycznej, jak i cieplnej.

W te trendy wpisuje się wodna kurtyna powietrzna ELiS AX, która może współpracować także z pompą ciepła.