Letnia promocja na rekuperatory MISTRAL DUO

Każdy INSTALATOR, który w okresie od 03.06.2013 do 31.08.2013 złoży zamówienie na centrale MISTRAL DUO otrzyma upust handlowy.

Zalety rekuperatorów MISTRAL DUO:
• Centrale MISTRAL DUO wyposażone są w podwójny wymiennik ciepła, który umożliwia odzysk na poziomie ponad 88%.
• Centrale te posiadają w standardzie automatyczny bypass wymiennika, który pozwala na nawiewanie powietrza bez odzysku ciepła.
•  Konstrukcja tych central umożliwia współpracę z dedykowanym płytowym GWC (gruntowy wymiennik ciepła) co zwiększa oszczędności w ogrzewaniu obiektu.
•  Centrale Mistral DUO opcjonalnie mogą być wyposażone w nagrzewnicę wstępną, która zapewnia prawidłową pracę centrali w czasie mrozów (w przypadku braku GWC), a także w nagrzewnicę wtórną elektryczną lub wodną.
• Duży wybór możliwych wariantów sterowania zewnętrznego, także programy tygodniowe i godzinowe.
• Zastosowanie nowoczesnych wentylatorów z silnikiem stałoprądowym EC to dodatkowe oszczędności w zużyciu energii.

Zapraszamy do skorzystania z promocji!

Warunki promocji:

  • Kwota rabatu odliczona zostanie na fakturze od kwoty końcowej netto aparatu wentylacyjnego.
  • Rabat zostanie automatycznie przyznany dla wszystkich zamówień złożonych od dnia 3.06.2013 do 31.08.2013.
  • Istotne zmiany w realizowanym zamówieniu rozumie się jako złożenie nowego zamówienia z wszelkimi wynikającymi z tego konsekwencjami.
  • Warunkiem przyznania rabatu jest odebranie zamówionej centrali maksymalnie w ciągu 14 dni od wyznaczonego terminu realizacji, jednak nie później niż do 30.09.2013r i terminowej wpłaty należności.
  • Za datę zapłaty, uznaje się dzień wpłynięcia środków na konto firmy PRO-VENT. W przypadku przekroczenia terminu płatności kwota faktury zostanie automatycznie skorygowana o uprzednio przydzielony rabat.

Letnia promocja PRO-VENT 2013