Wysoka odporność na zamarzanie - energooszczędna praca podczas mrozów

W warunkach laboratoryjnych, skuteczność odzysku ciepła z powietrza usuwanego przy zastosowaniu przeciwprądowego płytowego wymiennika ciepła sięga nawet 90%. Przy pracy w temperaturach ujemnych, przepływające przez wymiennik ciepła powietrze zewnętrzne powoduje zamarzanie kondensującej się wody z wilgotnego usuwanego powietrza, co znacznie zmniejsza znacznie skuteczność odzysku ciepła, skutkuje wzrostem oporów, zatkaniem lub uszkodzeniem wymiennika. Dlatego powszechnie stosuje się nagrzewnice wstępne, podgrzewające powietrze wyrzutowe, bezpowrotnie tracąc energię.

Centrale MISTRAL PRO wyposażono w specjalnie skonstruowany wymiennik, redukujący do minimum wyżej opisane negatywne skutki, który zapewnia:

- niezawodną wymianę ciepła z maksymalnym odzyskiem nawet w temperaturach powietrza zewnętrznego do około -15°C, wykazując przy tym wysoką odporność na zamarzanie;
- bezproblemowe odprowadzanie kondensującej się wody zawsze do strefy dodatnich temperatur;
- że wymiennik ulega zamarzaniu znacznie wolniej od typowych konstrukcji ponieważ w wymienniku zachodzi tylko "szronienie" niewielkiej części kondensatu, reszta w postaci ciekłej jest na bieżąco usuwana z centrali, co umożliwia tznaczne ograniczenie działania nagrzewnicy wstępnej;
- załączanie się nagrzewnicy w centralach MISTRAL PROw zależności od warunków na krótkie okresy 10–20-minutowe co około 80–100 minut.

Wentylatory EC wolnoobrotowe

Wolnoobrotowe, dwustronnie ssące wentylatory EC zapewniają wyjątkowo niski poziom hałasu emitowanego do instalacji. Mają zdecydowanie mniejsze zapotrzebowanie na moc niż tradycyjne wentylatory AC.

Przeciwprądowy wymiennik ciepła

Specjalna, zastrzeżona w Urzędzie Patentowym konstrukcja wymiennika zapewnia:

- wysoki odzysk ciepła na poziomie 85–94%,
- wysoką odporność na zamarzanie,
- minimalne straty ciśnienia.

Nowy przeciwprądowy wymiennik ciepła zastał zoptymalizowany pod względem zwiększenia odzysku ciepła oraz minimalizacji oporów hydraulicznych. Wymienniki central MISTRAL PRO działają niezawodnie nawet podczas dużej kondensacji wody.

Filtry powietrza

Filtry klasy EU4 - proste w wymianie i tanie wkłady z maty filtracyjnej mocowane są w szczelnych ramkach wysuwanych z centrali.

Automatyka sterująca

Dedykowane oprogramowanie sterownika centrali umożliwia automatyczną pracę wentylatorów, układu rozmożeniowego, by-passu wymiennika ciepła, sterowanie dodatkowymi elementami zewnętrznymi (przepustnicami, nagrzewnicami, chłodnicami itp.) Program GEO-System, przydatny, gdy centrala pracuje z gruntowym wymiennikiem ciepła PROVENT-GEO, w zależności do pory roku i panujących warunków zewnętrznych optymalnie dostosowuje wydajność wentylacji.

Rozbudowana automatyka sterująca (RC6) pozwala na uruchomienie wielu dodatkowych funkcji i dostosowanie pracy centrali wentylacyjnej do warunków struktury instalacji. Dla mniej wymagających klientów zaprojaktowano sterowniki uproszczone (RC6 MINI), które równie skutecznie sterują pracą wentylacji w przypadkach mniej rozbudowanych instalacji.

Szczelny by-pass wymiennika

By-pass wymiennika ciepła central MISTRAL PRO charakteryzuje się wysoką szczelnością zarówno w funkcji odzysku ciepła, jak i funkcji chłodzenia. Dlatego centrale MISTRAL PRO znakomicie sprawdzają się we współpracy z gruntowym wymiennikiem ciepła PROVENT-GEO.


Nagrzewnica wstępna rozmrożeniowa

Opcjonalna, elektryczna nagrzewnica wstępna służy do rozmrażania wymiennika ciepła. W przeciwieństwie do innych central działa podczas mrozów tylko przez 10–20 minut okresowo co 80–100 minut. Koszty energii elektrycznej są więc stosunkowo niewielkie. W przypadku współpracy z wymiennikiem gruntowym PROVENT GEO nagrzewnica nie jest wymagana.

Możliwość rozmrażania recyrkulacyjnego

Wysoka odporność na zamarzanie wymiennika ciepła umożliwia także jego rozmrażanie poprzez okresową recyrkulację dodatkowego powietrza pobieranego np. z holu domu. Podobnie jak dla nagrzewnicy elektrycznej, tak samo recyrkulacja załącza się na okres około 15 minut średnio co 80–100 minut. Jest to kolejny, po GWC, najbardziej ekonomiczny sposób ochrony przeciwzamrożenowej.

 

Zalety central MISTRAL PRO:

  • By-pass wymiennika ciepła central MISTRAL PRO charakteryzuje się wysoką szczelnością zarówno w funkcji odzysku ciepła, jak i funkcji chłodzenia. Dlatego centrale MISTRAL PRO znakomicie sprawdzają się we współpracy z gruntowym wymiennikiem ciepła PROVENT-GEO.
  • Wolnoobrotowe, dwustronnie ssące wentylatory EC zapewniają wyjątkowo niski poziom hałasu emitowanego do instalacji. Mają zdecydowanie mniejsze zużycie energii niż tradycyjne wentylatory AC.
  • Specjalna, zastrzeżona w Urzędzie Patentowym konstrukcja wymiennika zapewnia wysoki odzysk ciepła na poziomie 85–94%, wysoką odporność na zamarzanie i minimalne straty ciśnienia.
  • Opcjonalna, elektryczna nagrzewnica wstępna służy do rozmrażania wymiennika ciepła. W przeciwieństwie do innych central działa podczas mrozów tylko przez 10–20 minut okresowo co 80–100 minut. Zapewnia to niskie koszty energii elektrycznej.
  • Filtry klasy EU4 - proste w wymianie i tanie wkłady z maty filtracyjnej mocowane są w szczelnych ramkach wysuwanych z centrali.
  • Rozbudowana automatyka sterująca pozwala na uruchomienie wielu dodatkowych funkcji i dostosowanie pracy centrali wentylacyjnej do warunków struktury instalacji.

Do pobrania: