MISTRAL SMART to ekonomiczna linia central wentylacyjnych z wymiennikiem przeciwprądowym przeznaczona dla domków i mniejszych obiektów, o wydajności 300 i 400 m3/h (realny odzysk ciepła: 78–91%). Jako opcja dostępna jest kaseta letnia lub automatyczny by-pass wymiennika. By-pass stanowi dodatkową dostawkę, podłączaną do tylnej ścianki centrali (dodatkowe 100 mm głębokości). Po wyłączeniu odzysku ciepła, przepustnica suwakowa otwiera kanał by-passu i jednocześnie zamyka przepływ powietrza przez wymiennik. Powietrze usuwane przepływa przez centralę, omijając wymienniki i podlega przefiltrowaniu (bez wymiany ciepła). Rozwiązanie  wymaga odpowiedniego przygotowania centrali, stąd dodanie go możliwe jest wyłącznie na etapie produkcji i wymaga odpowiedniego zamówienia.