Najnowszy raport FRIZO „Efektywność energetyczna zakładów przemysłowych” w holistyczny sposób omawia wyzwania związane z transformacją energetyczną stojące na drodze przedsiębiorstw produkcyjnych. „Czujemy się zobowiązani do dzielenia się wiedzą z zakresu innowacyjnych rozwiązań redukujących ślad węglowy, przyczyniających się jednocześnie do wypracowywania oszczędności w zakładach przemysłowych” – komentuje Sławomir Kubiczek, Prezes Zarządu FRIZO. Partnerami strategicznymi raportu są Bank Gospodarstwa Krajowego, Epuro Polska, Mitsubishi Electric, Spożywcze Technologie oraz Viverno.

Rok 2022 stanowić będzie duże wyzwanie dla przedsiębiorców pod względem pogodzenia interesów inwestycyjnych z drastycznie rosnącymi cenami energii i kosztami materiałów. W warunkach transformacji energetycznej oraz czwartej rewolucji przemysłowej najwłaściwszym kierunkiem, który powinien zagwarantować rentowność oraz przewagę konkurencyjną, wydają się być innowacje i optymalna gospodarka energetyczna, a tym samym dołączenie do grona liderów technologicznych.

W postpandemicznym świecie nastał czas odmrażania inwestycji i realizacji nowych projektów, co oznacza duże zapotrzebowanie ze strony biznesu na dostawy energii, której konsumpcja w przypadku dużych zakładów przemysłowych może pochłaniać nawet 70% kosztów stałych. Ceny energii elektrycznej staną się zatem nadrzędnym czynnikiem w kształtowaniu strategii operacyjno-rynkowej przedsiębiorstw przemysłowych. Wyzwaniem mogą okazać się również zdolności adaptacyjne organizacji w kierunku implementowania innowacji. Jak temu wszystkiemu zaradzić i gdzie szukać rozwiązań? Dlaczego dekarbonizacja jest ważna? Jak budować przewagę w warunkach transformacji energetycznej? Ile kosztuje godzina awarii? W jakim stopniu możemy ograniczyć zużycie energii elektrycznej oraz koszty z wykorzystaniem innowacyjnych instalacji chłodniczych? Gdzie szukać środków na rozwiązania z obszaru Przemysłu 4.0? Na te i inne pytania odpowiadamy na łącznie 47 stronach raportu „Efektywność energetyczna zakładów przemysłowych”.

Omawiana publikacja to pierwszy raport stworzony z ramienia firmy FRIZO przy współpracy z partnerami reprezentującymi ekspertyzę z obszarów branżowych, technologicznych i finansowych w kontekście efektywnego zarządzania energią w zakładach przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem branży spożywczej. Eksperci dzielą się swoją wiedzą, krok po kroku analizując korzystne formy podejścia strategicznego w obliczu transformacji energetycznej począwszy od diagnostyki, a skończywszy na perspektywie finansowania działań z zakresu Przemysłu 4.0. Dokument ten ma na celu poddanie szerszej dyskusji obecnych wyzwań związanych z gwałtownie rosnącymi cenami energii i wyzwaniami stojącymi na drodze przedsiębiorców w kontekście transformacji energetycznej. Wielowarstwowość zagadnienia i współzależność poruszanych zagadnień została zamknięta w raportową całość przy zastosowaniu zdywersyfikowanych perspektyw eksperckich. Raport został stworzony we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Epuro Polska, Mitsubishi Electric, Spożywczymi Technologiami oraz Viverno.

Raport jest dostępny do pobrania na stronie:
http://transformacjaprzemyslowa.pl/


***

Frizo Sp. z o.o. jest liderem rynku chłodnictwa przemysłowego w Polsce. Firma posiada ponad 30-letnie doświadczenie w branży. Solidne fundamenty podparte są specjalistycznym zapleczem w postaci kadry inżynierskiej, technicznej oraz wysoce wykwalifikowanej kadry menedżerskiej. FRIZO dysponuje nowoczesnym zapleczem maszynowym oraz największym Działem Projektowym w kraju. Spółka realizuje projekty dla czołowych zakładów przemysłowych branży spożywczej w skali ogólnopolskiej, prezentując zdywersyfikowane portfolio z zakresu chłodnictwa przemysłowego, instalacji grzewczych oraz wentylacji i klimatyzacji. Firma słynie z niekonwencjonalnych proekologicznych rozwiązań opracowywanych indywidualnie na potrzeby każdego klienta.
W ostatnim czasie firma FRIZO otrzymała dofinansowanie w wysokości 9,5 mln złotych na realizację innowacyjnego w skali światowej projektu wysokosprawnych amoniakalnych pomp ciepła.