W odpowiedzi na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, eksperci REHVA opracowali wytyczne dotyczące sposobu obsługi i korzystania z usług budowlanych na obszarach objętych epidemią, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa poprzez systemy HVAC i hydrauliczne.

Dokument REHVA uwzględnia najlepsze dostępne zalecenia i dostępną wiedzę, wykorzystując wiedzę ekspertów naukowych i działających w REHVA.

Ze względu na ciągle zmieniające się informacje o chorobie, dokument będzie aktualizowany i uzupełniany. 

Czyszczenie systemów klimatyzacji i kanałów nie ma wpływu na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 wynika z dokumentu REHVA. Nnawilżanie, klimatyzacja i czyszczenie kanałów nie ma praktycznego wpływu na przenoszenie koronawirusa.

Sześciostronicowy dokument, przeznaczony jest przede wszytskim dla specjalistów HVAC i zarządców obiektów, ogranicza się do budynków komercyjnych i publicznych, np. biur, szkół, centrów handlowych, obiektów sportowych itp., w których oczekuje się jedynie sporadycznego obłożenia osób zarażonych. Nie obejmuje szpitali i placówek opieki zdrowotnej. W przeciwieństwie do niektórych innych wirusów SARS-CoV-2, wirus wywołujący chorobę Covid-19, jest dość odporny na zmiany środowiskowe i jest podatny tylko na wysokie wilgotności względne powyżej 80% i temperaturę powyżej 30˚C.

Co najważniejsze, dokument podkreśla, że ​​nawilżanie i klimatyzacja nie mają praktycznego wpływu na przenoszenie wirusa, a systemy ogrzewania i chłodzenia mogą działać normalnie, ponieważ nie ma to bezpośredniego wpływu na rozprzestrzenianie się koronawirusa. Ponadto w dokumencie stwierdzono, że czyszczenie kanałów nie ma znaczenia w przypadku infekcji między pokojami.

Uważa się, że urządzenia do odzyskiwania ciepła mogą przenosić wirusa przyłączonego do cząstek ze strony powietrza wywiewanego do strony powietrza nawiewanego przez nieszczelności. W obrotowych wymiennikach ciepła cząstki osadzają się po stronie powietrza powrotnego powierzchni wymiennika ciepła, po czym mogą być ponownie zawieszone, gdy wymiennik ciepła przechodzi w stronę powietrza nawiewanego. W rezultacie REHVA zaleca wyłączenie obrotowych wymienników ciepła na czas epidemii. Podobnie jest z centralami wentylacyjnymi wyposażonymi w sektory recyrkulacji - zaleca się zamknięcie przepustnic recyrkulacji.

Jeśli to możliwe, zaleca się wyłączenie zdecentralizowanych systemów, takich jak klimakonwektory wentylatorowe, które wykorzystują lokalną recyrkulację, aby uniknąć ponownego zawieszenia cząstek wirusa na poziomie pomieszczenia. 

Wiedza o wirusie jest stale aktualizowana, dlatego REHVA informuje, że wytyczne należy uznać za tymczasowe. 

Poradnik REHVA "COVID-19 Guidance" oraz jego przyszłe aktualizacje dostępne są na stronie: https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance