Najnowsza generacja systemu VRF wykorzystuje czynnik chłodniczy R32, co zmniejsza emisję CO2 o 80% i
przyspiesza globalne dążenie do osiągnięcia neutralności węglowej.

Firma Toshiba Carrier Corporation, światowy lider w zakresie wysokowydajnych systemów HVAC
(ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja i produkcja ciepłej wody użytkowej), prezentuje nowe, ulepszone
możliwości dekarbonizacji budynków komercyjnych, wspierające globalny cel osiągnięcia zerowej emisji
netto. SHRM Advance firmy Toshiba to najnowszej generacji system VRF (o zmiennym przepływie
czynnika), stanowiący ultrawydajne, wysokiej jakości rozwiązanie HVAC, które wykorzystuje czynnik
chłodniczy R32. Rozwiązanie SHRM Advance, reprezentujące obecnie największą na rynku linię systemów
VRF opartych na czynniku R32, pozwala uzyskać - w przypadku budynków biurowych, dużych sklepów i
restauracji oraz placówek opieki zdrowotnej i edukacyjnych - najlepsze w swojej klasie referencje w zakresie
zrównoważonego rozwoju.

Wraz z rosnącą liczbą krajów ustalających ambitne cele w zakresie neutralności węglowej wzrasta presja na
właścicieli budynków komercyjnych i inwestorów w celu zminimalizowania śladu węglowego. W połączeniu z
rosnącą ceną i zmniejszającą się dostępnością czynnika chłodniczego R410A (ze względu na przepisy
dotyczące F-gazów) instalatorzy i konsultanci muszą obecnie poważnie rozważać stosowanie czynnika R32
charakteryzującego się znacznie niższym GWP (potencjałem tworzenia efektu cieplarnianego). Dzięki
wykorzystaniu czynnika R32 system SHRM Advance i dostosowana do niego koncepcja bezpieczeństwa
mogą pomóc zredukować potencjalną emisję CO2 budynków komercyjnych nawet o 80%, zapewniając
większą elastyczność w zakresie certyfikacji.

Zapewniając jednoczesne chłodzenie i ogrzewanie, system SHRM Advance stanowi odpowiedź na
wyzwania związane ze zmiennymi wzorcami pogodowymi i temperaturami otoczenia. Przykładowo, jeśli
budynek komercyjny posiada przestrzenie użytkowe zlokalizowane zarówno w północnej, jak i południowej
części, operator systemu nie musi już przełączać się między trybami działania. SHRM Advance zarządza
taką sytuacją automatycznie i bezproblemowo, zapewniając przyjemne i komfortowe warunki pracy,
niezależnie od lokalizacji pomieszczeń w budynku. W tym przypadku ułatwienie stanowi nowa generacja
innowacyjnego i kompaktowego kontrolera przepływu z maksymalnie 12 wyjściami, co zapewnia większą
elastyczność w fazie projektowania.

Kolejne kreatywne rozwiązania, takie jak nowa dwu-rotacyjna sprężarka z wtryskiem cieczy, strefowy
wymiennik ciepła, dodatkowy płytowy wymiennik dochładzający, nowy silnik wentylatora i unikatowy obwód
termodynamiczny zapewniają systemowi wiodącą w swojej klasie wydajność. Oferując współczynniki SEER
powyżej 8 i SCOP powyżej 4,3 - system SHRM Advance nie tylko obniża koszty bieżące, ale także stanowi
korzystne rozwiązanie dla inwestorów na rynku budynków komercyjnych, ponieważ kwalifikuje się do
programów zachęt inwestycyjnych dla poszczególnych krajów, takich jak ECA (Wielka Brytania), BAFA
(Niemcy) i Conto Termico (Włochy).

System oferuje również funkcję odzyskiwania ciepła, wymieniając je pomiędzy jednostkami wewnętrznymi
pracującymi w różnych trybach, przy ograniczonym wsparciu ze strony jednostki zewnętrznej , co znacząco
oszczędza energię i dodatkowo zmniejsza ślad węglowy. W razie potrzeby SHRM Advance można
zmodyfikować do postaci dwururowego systemu pompy ciepła, przy czym dostępne są również dodatkowe
moduły do wentylacji budynku i wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

Konstrukcja certyfikowanego przez Eurovent, w pełni wyposażonego systemu SHRM Advance (o wydajności
pojedynczych systemów od 8 HP do 24 HP) maksymalizuje elastyczność, zapewniając instalatorom
możliwość terminowego i prostego spełnienia wymagań dla praktycznie każdego komercyjnego projektu.
Przykładowo nowa, kompaktowa obudowa o wysokości zaledwie 169 cm ułatwia jej transport oraz instalację.
Dodatkowo możliwe jest podłączenie do jednego systemu aż do 69 jednostek wewnętrznych, dostępnych w
13 różnych typach (łącznie 107 modeli) o wydajnościach od 0,9 do 28 kW. Oprócz standardowych jednostek
wewnętrznych, SHRM Advance współpracuje z kanałówkami świeżego powietrza wentylacyjnego i
średniotemperaturowym modułem ciepłej wody. Dzięki zakresowi współczynnika przewymiarowania od 70
do 200% możliwe jest pełne dostosowanie systemu, co pozwala sprostać wszelkim wymaganiom
projektowym. W przypadku zastosowań wymagających wysokiego poziomu jakości powietrza w
pomieszczeniach dostępna jest technologia filtracji Toshiba w konfiguracji z kasetą 1-drogową (plazmowy
oczyszczacz powietrza), kasetą 4-drogową (oczyszczacz powietrza z jonizatorem) i w konfiguracji jednostek
naściennych (filtr Ultra Pure). System jest obecnie dostosowany do wydłużonych przebiegów rur (do 500 m) i
różnicy wysokości 90 m między jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi, co stanowi dodatkowe
ulepszenie nowego rozwiązania.

Chociaż czynnik R32 należy do grupy A2L (ISO 817), co oznacza, że jest on klasyfikowany jako «nisko
toksyczny» i «nisko palny», Toshiba Carrier Corporation opracowała szereg wewnętrznych zabezpieczeń w
postaci systemu detekcji czynnika, systemu zaworów odcinających i odpompowania czynnika. Pozwalają
one spełnić wymagania przepisów, zapewniając bezpieczeństwo użytkowników budynku oraz rozwiać obawy
stosowania systemów VRF opartych o czynnik R32. Liczbę wymaganych urządzeń zabezpieczających
określają trzy różne scenariusze bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami dotyczącymi użytkowania
powierzchni i ilości czynnika chłodniczego w systemie.

Oprogramowanie narzędziowe Toshiba Carrier Corporation oferuje wszechstronne wskazówki w zakresie
powyższych zintegrowanych urządzeń, wspierając na etapie koncepcji instalatorów i konsultantów, co
pozwala zapewnić zgodność z przepisami i zagwarantować wszystkim zainteresowanym stronom projektu
pewność w zakresie bezpieczeństwa.

System sterowania został ulepszony dzięki komunikacji TU2C-Link, która zapewnia wyższą prędkość i
udoskonala łączność. Dostępna jest pełna gama sterowników przewodowych, bezprzewodowych i
centralnych oferujących pełną kompatybilność z nowym systemem. Rozwiązania do monitorowania i
diagnostyki to Wave Tool Advance (aplikacja dostępna w App Store i Google Play) oraz Link Adaptor, które
umożliwiają personelowi konserwacyjnemu łatwe serwisowanie.

Globalna gospodarka stawia na przyszłość neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla. Dzięki
systemowi SHRM Advance firmy Toshiba Carrier Corporation inwestorzy działający na rynku budynków
komercyjnych, właściciele, konsultanci i instalatorzy mogą przyczynić się do dekarbonizacji, chroniąc w ten
sposób środowisko naturalne planety. Niezależnie od tego, czy w budynkach komercyjnych są realizowane
prace konstrukcyjne, czy remontowe, obecnie przyszedł czas na działanie - wystarczy wybrać lepsze
rozwiązanie klimatyzacyjne.