Opracowany w dziale badań i rozwoju firmy FRAPOL Synergiczny system zarządzania energią powietrza w budynku zapewnia komfort klimatyczny w obsługiwanych pomieszczeniach przy zachowaniu minimalnego zużycia energii pierwotnej. System przeznaczony jest zwłaszcza dla budynków pasywnych i energooszczędnych. Szczególnie polecane do domów pasywnych, energooszczędnych oraz wszelkich obiektów, których istotną cechą
jest poszanowanie energii

Sercem Systemu FRAPOL jest nowoczesna centrala wentylacyjna OnyX z odzyskiem ciepła (z rekuperatorem). W skład systemu wchodzą także:

   • przewody wentylacyjne
   • czujniki
   • wymiennik gruntowy
   • nagrzewnica
   • chłodnica
   • przepustnica
   • automatyka
   • i inne.

Centrala OnyX

Elementami bazowymi centrali są wymiennik ciepła, wentylatory EC (spełniające wymagania Dyrektywy ErP 2015), filtry powietrza wysokiej klasy oraz układ sterowania. Całość zamknięta jest w szczelnej obudowie izolowanej termicznie oraz akustycznie.

Wymiennik zamontowany w centrali OnyX odpowiada za odzysk ciepła ze zużytego powietrza wyciąganego z pomieszczeń i przekazanie jak największej ilości tego ciepła do powietrza świeżego nawiewanego do pomieszczeń. Sprawność tego procesu w centrali OnyX jest bardzo wysoka i wynosi ponad 90%.

Dane techniczne typoszeregu central OnyX (w nawiasach podano wydajność powietrza przy 200 Pa):

  • Classic 550, Classic II 550 (do 600 m3/h)
  • Dream 200 (230 m3/h), Dream 400 (390 m3/h)
  • Sky 250 (2530 m3/h), Sky 400 (400 m3/h), Sky 800 (960 m3/h), Sky 1500 (1450 m3/h przy 150 Pa).


Zobacz dane techniczne central OnyX>>

OnyX - centrale FRAPOL

Innowacyjny układ sterowania

Głównym elementem Systemu jest układ sterowania, który, podobnie jak centrala Onyx, został opracowany w dziale badań i rozwoju firmy FRAPOL. Steruje on bezpośrednio pracą wszystkich urządzeń składowych systemu dystrybucji powietrza w budynku. System sterowania, na podstawie odczytu parametrów z rozmieszczonych w budynku czujników oraz algorytmów zaszytych w mikroprocesorze, ustala jakie są aktualne potrzeby budynku i kieruje wymaganą ilość powietrza o optymalnych parametrach w odpowiednią strefę jednocześnie usuwając z niej powietrze niespełniające wymagań ustalonego wcześniej komfortu klimatycznego.

 

Laureat GreenEvo

Synergiczny system zarządzania energią powietrza w budynku uzyskał statys laureata projektu Ministerstwa Środowiska GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii, którego głównym celem jest promowanie działań proekologicznych i wsparcie międzynarodowego transferu polskich zielonych technologii. Więcej o GreenEvo 2013>>

FRAPOL - spółka należąca do Grupy Kapitałowej INSTAL-KRAKÓW - to jeden z największych producentów wysokospecjalistycznych systemów HVAC oraz pełnego asortymentu urządzeń przeciwpożarowych do wentylacji, działająca na polskim rynku od blisko 25 lat.