Przyznanie nagród zostało poprzedzone dużym badaniem rynku. Przebadano ponad 270 firm, których całkowity obrót wynosi 7 mld. Bazą do wyliczeń było 190 firm, których obroty za lata 2010-2013 zostały potwierdzone przez źródła zewnętrzne. - Znamy branżę, więc wiemy, jak interpretować wyniki badań statystycznych - mówił podczas Gali rozdania nagród dyrektor Stowarzyszenia Polska Wentylacja, Tomasz Trusewicz. - Znaleźliśmy odpowiednią, powtarzalną formułę - podkreślił prezes SPW, Rafał Finster - Wiedzieliśmy od początku, że chcemy nagradzać obiektywnie, czyli wszystkie firmy, nie tylko członków Stowarzyszenia.

Delta to nagroda o charakterze biznesowym. Nominowano do niej firmy, które legitymują się co najmniej 5% dynamiką wzrostu obrotów (średnia referencyjna dla całej branży), w trzech kategoriach: firmy do 10 lat na rynku, od 11 do 21 i powyżej 21 lat na rynku. Dodatkowymi warunkami są: oficjalne publikowanie danych, osiągnięcie w latach 2011-2013 zysku oraz obroty na poziomie 12 mln zł, 9 mln zł i 6 mln zł (odpowiednio w każdej kategorii "wiekowej"). Tę selekcję przeszło 67 firm, a ostatecznie nominowano 44 firmy (łącznie ponad 2,5 mld obrotów). Nagrody trafiły do:

  • w kategorii od 21 lat (firmy dojrzałe): 3. Beijer Ref, 2. Alfaco Polska, 1. Frapol. Nagrody wręczył Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, Arkadiusz Dragun;
  • w kategorii 11-21 lat na rynku: 3. Halton, 2. ebm-papst, 1.Belimo. Nagrody wręczył Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, Grzegorz Grygier;
  • w kategorii do 10 lat: 3. Inwest Klima, 2. Zymetric, 1. Ventia. Nagrody wręczył prezes Zarządu Stowarzyszenia, Rafał Finster.

PASCAL 2015 to nagrody dla biur projektowanych, za rozwiązania wyróżniające się pod względem innowacyjności, zaś firmy - według rzetelności. W kapitule zasiadali pracownicy naukowi Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej: dr inż. Piotr Bartkiewicz, dr inż. Tomasz Klinke oraz dr inż. Leszek Targowski. Wyróżnili następujące projekty:

  • Buro Happold za budynek Orkiestry Symfonicznej w Katowicach.
  • WSP Polska za budynek biurowy przy ul. Kruczkowskiego 2 w Warszawie.
  • PolCon Consulting za Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.

Nagrody specjalne przyznano osobowościom roku, osobom wyróżniającym się na rynku. Otrzymali je: Józef Darłak (Darco), Maciej Głogowski (Flowair), Grzegorz Mars (Frapol).