Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna

Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna

Miesięcznik branżowy, ukazujący się od niemal 20 lat, poświęcony praktycznym zagadnieniom sektora chłodniczego, klimatyzacyjnego oraz odnawialnym źródłom energii. Oferuje szeroki zakres tematyki HVACR, m.in.: badania, projektowanie, eksploatacja, techniki pomiarowe, automatyka, pompy, wentylatory, sprężarki, odnawialne źródeła energii oraz technologia chłodnicza żywności.

Zobacz: tematykę kolejnych zeszytów TCHiK w roku 2012

 

"TECHNIKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA"  PL ISSN 1231 - 188X
WYDAWCA I REDAKCJA: I.P.P.U.MASTA Spółka z o.o.  ul. Budowlanych 27, 80-298 GDAŃSK-KOKOSZKI

PREZES: Grzegorz Matulewicz
DYREKTOR: Andrzej MACIEJEWSKI

NIP: 584-025-14-39, Kapitał Zakładowy: 50.000,00 zł
Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000097031

TEL. (58) 522 64 70, (58) 522 64 71, TEL./FAX: (58) 347 51 74
e-mail: tchik@tchik.com.pl; www.tchik.com.pl

Pismo redagują:

Redaktor Naczelny: dr inż. Zenon Bonca, doc. Politechniki Gdańskiej

Z-ca Red. Naczelnego: mgr inż. Jerzy Stachowiak

Z-ca Red. Naczelnego ds. kontaktów międzynarodowych:
dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz, prof. Polit. Białostockiej

Z-ca Red. Naczelnego ds. kontaktów krajowych: dr inż. Waldemar Targański

Redaktorzy:
dr inż. Anna CHARKOWSKA
dr inż. Marek STEINDEL
inż. Jacek POSTOLSKI
mgr inż. Konrad KALINOWSKI
mgr inż. Krzysztof KAISER
mgr inż. Piotr JASIUKIEWICZ
mgr inż. Adam KONISZEWSKI
Andrzej NAFALSKI

Prenumerata: formularz zamówienia