Na rok 2014 FUJITSU zapowiada kilka ciekawych nowości będących uzupełnieniem systemów ze zmiennych przepływem AIRSTAGE VRF. Najbardziej znaczącą zmianą jest wprowadzenie nowego typoszeregu jednostek zewnętrznych VRF J-IIs.

J-IIs stanowić będzie uzupełnienie serii AIRSTAGE J, a różnić się będzie głównie gabarytami. Przy utrzymaniu wysokich wskaźników efektywności energetycznej i niskiego poziomu hałasu udało się zaprojektować jednowentylatorową jednostkę zewnętrzną. Jej małe gabaryty pozwalają na swobodną zabudowę.

Systemy VRF AIRSTAGE w 2014 poszerzają swoją funkcjonalność przez nowe urządzenia dedykowane do systemów wentylacyjnych: pierwszym jest DX Kit moduł przeznaczony do współpracy z wymiennikami central wentylacyjnych; drugim jest specjalna jednostka kanałowa do pracy w 100% na powietrzu zewnętrznym o symbolu ARXH..GATH.

Uzupełnienie nowych urządzeń stanowią nowe sterowniki: dwuprzewodowy sterownik ścienny UTY-RLR z wbudowanymi funkcjami energooszczędnymi oraz system controller lite- czyli oprogramowanie sterujące dla mniejszych systemów VRF (do 400 jednostek).