Wentylacja naturalna w wielu przypadkach nie zapewnia skutecznej wymiany powietrza w łazience czy toalecie. Stąd też częstym rozwiązaniem jest zastosowanie wentylatorów łazienkowych, które z większą intensywnością usuwają, powstające w czasie użytkowania, zanieczyszczenia powietrza. Jak dobrać i na co zwrócić uwagę przy doborze właściwego wentylatora?

Krok 1. Określenie wydajności

Podstawowym kryterium doboru wentylatora jest jego wydajność. Parametr ten można określić w prosty sposób poprzez iloczyn kubatury pomieszczenia oraz ilości wymian powietrza w pomieszczeniu w ciągu 1 godziny (dla łazienek przyjmujemy ok. 5-7 wymian/h). Zgodnie z normą PN-83/B-03430/Az3:2000 minimalna, wymagana ilość powietrza wentylacyjnego dla łazienek wynosi 50 m3/h, dla toalet natomiast 30 m3/h.

Wydajność urządzenia powinniśmy określić dość dokładnie - zbyt intensywna wymiana może generować nadmierny hałas oraz wzrost prędkości powietrza w pomieszczeniu, natomiast zbyt mała powodować utrzymanie wilgoci w pomieszczeniu.

Krok 2. Określenie oporów instalacji

Kolejnym kryterium doboru wentylatora jest określenie oporów instalacji. Zazwyczaj instalacje wyciągowe z łazienek nie posiadają rozbudowanej sieci przewodów, stąd też straty ciśnienia są nieduże. Jednakże zawsze warto sprawdzić czy nasza instalacja nie jest rozbudowana i nie zachodzi potrzeba zastosowania urządzenia o wyższym ciśnieniu.

Krok 3. Emisja hałasu

Rosnąca świadomość użytkowników sprawia, że dokonując wyboru, coraz częściej zwracają oni uwagę na parametry akustyczne stosowanych urządzeń. Wartości emitowanego hałasu przez wentylatory łazienkowe wahają się w granicach 25-30 dB. Im niższa wartość tym lepsze poczucie komfortu dla użytkownika, bo wentylator po prostu jest cichszy.

Na zdjęciu: Wentylator łazienkowy HAVACO typu COMO Silent – tylko 25 dB(A).

 

Krok 4. Sterowanie

W zależności od naszych potrzeb, wygody bądź też warunków panujących w obsługiwanym pomieszczeniu, mamy na rynku dostępne różne wersje sterowania wentylatorem łazienkowym.

  • Wersja standardowa – uruchomienie wentylatora za pomocą włącznika elektrycznego lub włącznika oświetlenia. Jest to metoda najprostsza, ale umożliwiająca wentylację wyłącznie w momencie, gdy użytkownik przebywa w pomieszczeniu. Po wyjściu z łazienki wentylacja niestety przestaje działać.
  • Wersja z opóźnieniem czasowym (timer) – po opuszczeniu łazienki wentylator pracuje przez pewien okres, który może być regulowany. Eliminuje wadę wersji standardowej. Możemy ustawić i dowolnie zmieniać czas przez jaki działa wentylator, by skutecznie usunąć nieprzyjemne zapachy, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia.
  • Wersja z higrostatem – wentylator zostaje uruchomiony w momencie, gdy w łazience nastąpi wzrost wilgotności powyżej założonego poziomu. Z racji dużych różnic klimatycznych (klimat górski, nizinny, nadmorski itd.), poziom ten powinien być indywidualnie definiowanych przez każdego użytkownika w zależności od miejsca zamieszkania i pory roku W praktyce trudno sobie wyobrazić takie działania ze strony użytkownika.

Na zdjęciu: Wentylatory łazienkowe HAVACO typu COMO Silent, COMO Design i VERTIGO, występujące w wersji z regulacją czasową 1-25 min.

 

Krok 5. Energochłonność - wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych SFP.

Dość istotnym aspektem, poruszanym podczas doboru urządzeń, jest energochłonność systemu wentylacyjnego. Wskaźnik mocy właściwej wentylatora - PSFP - pozwala nam na określenie tej wartości poprzez stosunek mocy pobieranej przez silnik wentylatora do strumienia objętości powietrza przetłaczanego przez wentylator. Uwzględnia również opory całej sieci instalacyjnej.

Maksymalne wartości tego wskaźnika zostały podane w znowelizowanej wersji rozporządzenia z dn. 6 listopada 2008 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dla instalacji wywiewnej maksymalna wartość wskaźnika SFP wynosi 0,8 kW/(m3/s). Dla przykładu wartość wskaźnika SFP w wentylatorach HAVACO COMO Silent i COMO Design jest bardzo niska i wynosi tylko 0,36 kW/m3/s.

Na zdjęciu: Energooszczędne wentylatory łazienkowe HAVACO typu COMO Silent, COMO Design, dla których SFP wynosi jedynie 0,36 kW/m3/s.

Podawane przez producentów wartości wskaźnika mocy właściwej wentylatora są wartościami obliczonymi dla optymalnego punktu pracy urządzenia. Aby uzyskać faktyczny poziom zużycia energii elektrycznej, należy określić współczynnik SFP dla określonego przez projektanta punktu pracy.


 

Krok 6. Jakość wykonania oraz wygląd zewnętrzny

Wysoka jakość wykonania wentylatora przekłada się bezpośrednio na trwałość urządzenia, jak również jego bezawaryjną pracę. Przy wyborze wentylatora powinniśmy zwrócić uwagę m.in. czy silnik posiada łożyska kulkowe, które pozwalają na dłuższą pracę niż łożyska ślizgowe oraz z jakiego tworzywa wykonano urządzenie.

Pomimo iż wentylator łazienkowy jest urządzeniem mechanicznym, może tworzyć z otoczeniem łazienki integralną całość. W tym miejscu ważną rolę dla użytkownika odgrywa wygląd zewnętrzny urządzenia – oprócz wykonania standardowego, na rynku pojawiają się wersje o wysokiej estetyce wykonania i nowoczesnym wyglądzie takie jak HAVACO COMO Design. Cieszą się one rosnącą popularnością wśród inwestorów.


Przedstawione powyżej wskazówki powinny ułatwić wybór wentylatora łazienkowego każdemu użytkownikowi oraz zwrócić uwagę na podstawowe parametry, które mają wpływ na nasze poczucie komfortu.  Podsumowując - dokonując wyboru, zwróć uwagę na:

  • niskie zużycie energii,
  • niski poziom hałasu,
  • silnik z łożyskami kulkowymi,
  • funkcje sterowania pracą urządzenia,
  • możliwość montażu w położeniu poziomym i pionowym,
  • jakość wykonania i estetyka.

Ekspert: Katarzyna Zaforymska, kierownik produktu HAVACO/CASALS

tel. 506 106 889, e-mail: katarzyna.zaforymska@ventia.pl