Nowa generacja ciepłomierzy do zastosowania w budownictwie wielorodzinnym oraz budynkach użyteczności publicznej do rozliczenia kosztów zużycia mediów.  Liczniki wykonane z mechanicznym przetwornikiem przepływu odpornym na pole magnetyczne.

WFM5 - mechaniczne ciepłomierze mieszkaniowe z opcjonalnym modułem komunikacyjnym do zdalnego odczytu

WFM5 charakteryzują się między innymi dużym, czytelnym i funkcjonalnym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym oraz odczytem wskazań danych pogrupowanych na 10 poziomów z możliwością wyłączenia poszczególnych wskazań. Obsługę ułatwiają dwa duże przyciski na przednim panelu.
WFM5 dostępne są jako standardowe liczniki lub do zdalnych systemów odczytów w obecnie budowanych budynkach, jak i tych modernizowanych. Licznik może być wyposażony w moduł komunikacji radiowej i w najbliższej przyszłości moduł M-bus.
WTZ.WBSET-2/PC jest to zestaw radiowego odczytu podzielników (WHE552-D100) oraz wodomierzy (WFK30 do wody zimnej i WFW30 do wody ciepłej, wyposażonych w moduł radiowy WFZ166.MO), które uzupełniają naszą ofertę opomiarowania zużycia mediów budownictwa wielorodzinnego wraz z nową serią ciepłomierzy WFM5 z modułem radiowym WFZ566.OK.
WTZ.WBSET-2/PC składa się z przenośnego odbiornika radiowego, karty Bluetooth i oprogramowania PC.

Typoszereg:

 • WFM501-E000H4 Ciepłomierz mechaniczny, 0,6 m3/h, 110mm, montaż na powrocie
 • WFM502-E000H4 Ciepłomierz mechaniczny, 1,5 m3/h, 110mm, montaż na powrocie
 • WFM503-J000H4 Ciepłomierz mechaniczny, 2,5 m3/h, 130mm, montaż na powrocie
 • WFM502-A000H4 Ciepłomierz mechaniczny, 1,5 m3/h, 80mm, montaż na powrocie
 • WFM501-F000H4 Ciepłomierz mechaniczny, 0,6 m3/h, 110mm, montaż na zasilaniu
 • WFM502-F000H4 Ciepłomierz mechaniczny, 1,5 m3/h, 110mm, montaż na zasilaniu
 • WFM503-K000H4 Ciepłomierz mechaniczny, 2,5 m3/h, 130mm, montaż na zasilaniu
 • WFM502-B000H4 Ciepłomierz mechaniczny, 1,5 m3/h, 80mm, montaż na zasilaniu
 • WFZ566.OK Moduł radiowy do ciepłomierzy WFM5, do odczytu radiowego
 • WFK30.D080 Wodomierz mechaniczny wody zimnej, 1,5 m3/h, 80mm, 30 °C
 • WFK30.D110 Wodomierz mechaniczny wody zimnej, 1,5 m3/h, 110mm, 30 °C
 • WFW30.D080 Wodomierz mechaniczny wody ciepłej, 1,5 m3/h, 80mm, 90 °C
 • WFW30.D110 Wodomierz mechaniczny wody ciepłej, 1,5 m3/h, 110mm, 90 °C
 • WFZ166.MO Moduł radiowy do wodomierzy WFK30 i WFW30, do odczytu radiowego
 • WHE552-D100 Podzielnik dwuczujnikowy, w komplecie z plombą, do odczytu radiowego
 • WTZ.WBSET-2/PC Zestaw do radiowego odczytu ciepłomierzy, wodomierzy i podzielników

Kontakt

Siemens Sp. z o.o.

Siemens Sp. z o.o.
Building Technologies

03-821 Warszawa
ul. Żupnicza 11
Tel. 22 870 87 00
Faks 22 870 87 01/02
www.siemens.pl/cps
biuro.sbt@siemens.pl

Biura regionalne:

60-164 Poznań
ul. Ziębicka 35
Tel. 61 662 29 00
Faks 61 662 22 53

80-309 Gdańsk
ul. Grunwaldzka 413
Tel. 58 764 60 70
Faks 58 764 60 71

31-476 Kraków
ul. Lublańska 38
Tel. 12 299 89 00
Faks 12 299 89 80

40-533 Katowice
ul. Gawronów 22
Tel. 32 208 41 00
Faks 32 208 41 40

53-611 Wrocław
ul. Strzegomska 52
Tel. 71 777 52 01
Faks 71 777 52 00