Wzorcowanie analizatorów spalin kominowych w TESTO Polska teraz w cenach promocyjnych.
Od kwietnia 2021 TESTO Polska rozszerzyła zakres wzorcowania analizatorów o dodatkowe gazy.
Aktualnie oferta obejmuje:

NO (0,1 ÷ 1000) ppm
NO2 (0,1 ÷ 1000) ppm
CO (1 ÷ 1000) ppm
CO2 (0,3 ÷ 50) %
SO2 (0,1 ÷ 1000) ppm
O2 (0,5 ÷ 22) %

Wzorcowanie analizatorów spalin kominowych przez Testo Polska - teraz PROMOCJA
- wzorcowanie w 5 pkt - pierwszy tor pomiarowy (1 gaz) 249 PLN, każdy następny 199 PLN;
- wzorcowanie w 3 pkt - pierwszy tor pomiarowy (1 gaz) 199 PLN, każdy następny 99 PLN.