Uważa się, że pierwszy higrometr w postaci bawełnanej kuli, która zmieniała swoją masę pochłaniając wilgoć z otaczającego powietrza, umieszczonej na wadze, zbudował sam Leonardo da Vinci w roku 1500.

Higrometry, ze względu na sposób pomiaru, można podzielić na:

absorpcyjne – pomiar wilgoci polega na zważeniu pochłoniętej przez materiał higroskopijny wody,
kondensacyjne – do pomiaru wilgoci wykorzystywana jest temperatura punktu rosy,
oporowe – wykorzystujące zmianę przewodności (lub oporności) pod wpływem wilgoci,
higroskopowe – wykorzystujące zmianę pewnych właściwości ciał pod wpływem wilgotności względnej,
pojemnościowe - w których zmiana wartości wilgoci powoduje zmianę własności dielektrycznych warstewki mikroporowatej czujnika.

Redakcja poleca: artykuł "Higrometr - historia pomiaru wilgotności względnej powietrza" autorstwa Pawła Kozakiewicza i Mieczysława Matejaka z Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie, opublikowany na www.label.pl