Heinz Trox miał 81 lat. Urodził się w 1934 roku. Na przełomie lat 1959/1960 wraz ze swoim bratem został pracownikiem Trox - firmy, którą w 1951 roku założył jego ojciec Heinrich, wraz z bratem Friedrichem. Firma produkowała na początku zakończenia wentylacyjne, jednak rozwijała się bardzo szybko. Kiedy drugie pokolenie Troxów dołączyło do firmy, właśnie rozpoczynała się budowa własnego  centrum badawczo-rozwojowego, co zapoczątkowało silną pozycję firmy w zakresie akustyki, ochrony ppoż. i filtracji.

Od początku swej kariery (od 1968 roku jako jeden z dwóch prezesów, od 1970 roku jako samodzielny prezes), Heinz Trox dawał się poznać jako "przedsiębiorca starej daty" - zaangażowany i oddany firmie, troszczący się o pracowników. Gruntowne wykształcenie (ukończył zarówno Wydział Mechaniczny, jak i ekonomię na uniwersytecie w Monachium) pozwoliło mu skutecznie odpowiadać za działalność międzynarodową, produkty oraz badania i rozwój.

W oficjalnym pożegnaniu Zarząd, Rada Nadzorcza i pracownicy firmy Trox oraz Zarząd Fundacji Heinza Troksa wspominają go jako prawdziwego obywatela świata, twardo stąpającego po ziemi. Podkreślają, że ich miejsca pracy to jego zasługa, co motywuje ich do tego, by kontynuować dzieło życia Heinza Troxa, jakim jest doskonale funkcjonująca, uznana na całym świecie firma.