Protokół Montrealski (1987) od samego początku dążył do kontrolowania i stopniowego wycofywania substancji niszczących warstwę ozonową (ODS), takich jak chlorofluorowęglowodory (CFC), halony, tetrachlorek węgla (CTC), metylo chloroform, bromek metylu, wodorobromofluorowęglowodory i wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC). W najnowszej poprawce przyjętej w 2016 roku w Kigali w Rwandzie, Protokół zmierza również do stopniowego wycofywania wodorofluorowęglowodorów (HFC), substytutów wielu substancji ODS, w przypadku których stwierdzono wysoki współczynnik ocieplenia globalnego (GWP).

MOP zbiera się co roku w celu rozpatrzenia sprawozdań swoich naukowych i technicznych organów doradczych, decydując o zwolnieniach krytycznych i korzystaniu ze zwolnień wymaganych przez strony oraz debatując i decydując w sprawie wszelkich innych kwestii prawnych lub technicznych mających wpływ na wdrażanie Protokołu oraz jego poprawek. MOP 30 zajmie się kwestiami, które zostały zapoczątkowane na 29. MOP i innymi sprawami które obejmują m.in.:
- zagadnienia ważne dla wejścia w życie poprawki Kigali ze stycznia 2019 r. w sprawie HFC, w tym: problemy z raportowaniem danych, sposoby zgłaszania mieszanin oraz ustalanie wartości GWP dla HCFC-141 i HCFC-142; postęp w opracowywaniu wytycznych dotyczących finansowania stopniowego wycofywania HFC; problemy związane z efektywnością energetyczną przy stopniowym wycofywaniu HFC;
- dostępność halonów i ich alternatyw, szczególnie w sektorach takich jak lotnictwo cywilne i żegluga handlowa;
- opracowanie i dostępność procedur laboratoryjnych i analitycznych, które można wykonać bez stosowania substancji kontrolowanych w ramach Protokołu;
- wykrycie nieoczekiwanych emisji CFC-11;
- przegląd prac i decyzji Komitetu Wdrażającego;
- przegląd zakresu uprawnień i składu organów doradczych.

Spotkanie poprzedzi 61. posiedzenie Komitetu wdrażającego niezgodności z Protokołem Montrealskim w dniu 3 listopada, a dzień później - posiedzenie Prezydium 29. spotkania stron Protokołu.

Agenda MOP 30: http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop30/presession/SitePages/Home.aspx