Wystartowała trzecia edycja programu stypendialnego Akademia Danfoss. Trzech utalentowanych studentów otrzyma stypendium w wysokości 5 000 zł oraz całoroczną opieką mentorską organizatora akcji - firmy Danfoss Poland Sp. z o.o.

Program jest dedykowany studentom II, III i IV roku uczelni technicznych i humanistycznych z województwa mazowieckiego i pomorskiego, w których firma Danfoss ma swoje zakłady.

Laureaci poza stypendium w wysokości 5 000 zł, zostaną objęci opieką mentorską, w ramach której firma Danfoss przez rok będzie wspierać ich rozwój oraz pomagać w wyznaczaniu celów zawodowych. Studenci będą mieli możliwość dokonania wyboru i zbudowania programu mentorskiego według swoich potrzeb i pomysłów.

Proces wyłonienia zwycięzców składa się z 4 etapów: 

  •     Zbierania aplikacji (marzec – kwiecień 2013)
  •     Rekrutacji (maj 2013): Etap zakończy się wyłonieniem dwunastu kandydatów.
  •     Półfinału (maj 2013): Przeprowadzenie prezentacji przed komisją egzaminacyjną na podstawie zadanego wcześniej case study.
  •     Finału (czerwiec – październik 2013): Wyłonienie trzech laureatów. W październiku odbędzie się uroczystość wręczenia stypendiów.  

Akademia Danfoss jest objęta patronatem Ambasady Królestwa Danii, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Politechnik Warszawskiej, a także Radia Kampus, Radia Bogoria oraz portali: dlastudenta.pl, students.pl i mojestypendium.pl. Rokrocznie organizacyjnie wspierają program: Biura Karier Uniwersytetu Gdańskiego, Biuro Karier Politechniki Gdańskiej i Politechniki Warszawskiej oraz Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego.   

Laureaci poprzednich edycji, wykorzystując możliwości jakie dała im. Akademia Danfoss, poznali procesy zachodzące w międzynarodowej firmie, rozwinęli swoje umiejętności, a także sprecyzowali cele zawodowe. Kilkoro z nich zdobywa pierwsze doświadczenie wewnątrz organizacji Danfoss.

Szczegółowe informacje na temat Akademii Danfoss - na oficjalnej stronie programu www.danfoss.pl/akademia oraz na facebook.com/DanfossAkademia