Akademia Wentylacji Pożarowej (AWP) to cykl jednodniowych ogólnopolskich seminariów szkoleniowych prezentujących kompendium wiedzy z zakresu wentylacji pożarowej obejmujących takie zagadnienia jak: ustawodawstwo, odpowiedzialność projektowa, funkcjonalność i niezawodność rozwiązań, odbiory bez przymrużenia oka. Adresatami seminariów są przede wszystkich projektanci, architekci, inwestorzy oraz rzeczoznawcy.

Dzięki serii bezpłatnych, jednodniowych szkoleń w kilku wybranych miastach Polski (Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Katowice) zostaną zaprezentowane  między innymi przepisy prawne dla wentylacji pożarowej, perspektywy ich zmian a także najnowsze dostępne na rynku inteligentne rozwiązania w systemach wentylacji pożarowej posiadające niezbędne dokumenty jakościowe.

Pierwsze seminarium, z zaplanowanego cyklu,  odbyło się w dniu 27 czerwca w Warszawie w Hotelu Golden Tulip.  Podczas seminarium słuchacze mieli przyjemność wysłuchać wykładów tak wybitnych specjalistów jak: dr inż. Grzegorz Kubicki - wieloletni pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej, dr inż. Dariusz Ratajczak – ekspert w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków, współautor przepisów,  mgr inż. Maciej Szumski – Prezes firmy Plum Sp. z o.o., oraz mgr inż. Dariusz Zgorzalski – starszy specjalista w Zakładzie Certyfikacji  Instytutu Techniki Budowlanej.


W trakcie Akademii Wentylacji Pożarowej słuchacze zapoznali się z wymaganiami przepisów dla wentylacji pożarowej oraz pespektywie ich zmian, o konsekwencjach wejścia w życie nowego unijnego rozporządzenia budowlanego nr 305/2011, o przewidywanych zmianach przepisów dotyczących wentylacji pożarowej (dr inż. Dariusz Ratajczak).  Dr inż. Grzegorz Kubicki w swojej prelekcji omówił wentylację pożarową budynków wielokondygnacyjnych w ujęciu praktycznym.
Z kolei mgr inż. Dariusz Zgorzalski opowiedział o zmianach związanych z wejściem w życie  Rozporządzenia CPR nr 305/2011 oraz o tym co będzie się działo z przepisami krajowymi w wyniku wprowadzenia rozporządzenia i jakich dokumentów powinniśmy się spodziewać.

Podczas seminarium nie zabrakło również praktycznych aspektów związanych z wentylacją pożarową. Omówiona została między innymi budowa systemu przepływowego Safety Way w oparciu o rzeczywisty projekt, który został zrealizowany w najwyższym biurowcu w Polsce – Sky Tower we Wrocławiu (Grzegorz Sypek, Robert Zapała, SMAY). Z kolei Izabela Tekielak – Skałka, kierownik działu badań i rozwoju firmy SMAY dokonała prezentacji najnowszych rozwiązań w dziadzienie systemów różnicowania ciśnienia – jednostek napowietrzających iSWAY typu Adaptive. Doskonałym uzupełnieniem wspomnianego wykładu była prelekcja Prezesa firmy Plum Sp. z o.o. z Białegostoku – Pana Macieja Szumskiego, który przybliżył zasadę działania systemu regulacji układów różnicowania ciśnień urządzeń serii iSWAY Adaptive.

Ostatni wykład seminarium poświęcony został podstawom projektowania wentylacji strumieniowej garaży, wykorzystaniu symulacji komputerowych jako narzędzia do oceny poprawności projektu, walidacji symulacji komputerowych oraz o próbach odbiorowych (Izabela Tekielak – Skałka (SMAY) oraz Tomasz Burdzy (SMAY)).

Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał certyfikat uczestnictwa podpisany przez niezależnych ekspertów. Ponadto każdy z uczestników otrzymał komplet materiałów seminaryjnych wraz z przewodnikiem „Systemy różnicowania ciśnienia w budynkach wielokondygnacyjnych” oraz filmy szkoleniowe pt: „Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach”.

Kolejne seminaria z cyklu Akademia Wentylacji Pożarowej SMAY odbędą się już po wakacjach. Aktualne terminy będzie można sprawdzić na www.hvacr.pl już od sierpnia.
Serdecznie zapraszamy!

 

Foto: Karol Filas