Promocję można łączyć z promocją LG Liga Graczy.

Dotyczy faktur z miesiąca sierpnia i opłaconych w terminie. Wszystkie kwoty netto.

promoccja trwa od 1 do 31 sierpnia 2013.