CB112, CBH112Firma Alfa Laval w nowych wymiennikach użyła opatentowanej technologii płyt ułożonych asymetrycznie, z różną objętością cieczy po pierwotnej i wtórnej stronie wymiennika, co optymalizuje spadki ciśnienia po obydwu stronach. Producent zdecydował się na zmniejszenie grubości płyty z 0,4 mm do 0,35 mm, z jakiej zbudowany jest wymiennik, co jednocześnie obniżyło koszty produkcji wymiennika, a co za tym idzie cenę urządzenia.

Jednocześnie zwiększony został zakres zastosowania modelu CB112, CBH112 z uwagi na możliwość produkcji do 300 płyt, a nie tak jak dotychczas do 190.

Nowe modele wymienników lutowanych typu CB110, CB112, CBH112 znajdą zastosowanie w:
- aplikacjach HVAC
- chłodzeniu/grzaniu przemysłowym
- skraplaniu
- przygotowaniu ciepłej wody
- chłodzeniu oleju
- osuszaczach powietrza
- kolektorach słonecznych.


Ponadto zmianom uległ wygląd wymiennika - zniwelowano ostre krawędzie na obrzeżach urzżdzenia. jest to jedynie zmiana kosmetyczna, nie powodujaca zmian wielkości wymiennika, jak również rozstawu króćców pomiędzy połączeniami.

Wszystkie nowe modele są produkowane wg PED i posiadają znak CE.

Wymienniki CB110, CB112, CBH112 zastąpią dotychczasowe wymienniki CB76, CB77, DOC77.