Wyróżnienie oraz nagrodę specjalną Ministra Gospadarki “eCO2 innowacja” otrzymała firma INWENT Piotr Żółkowski za technologię wysokoefektywnego odzysku ciepła w systemach wentylacyjnych. Technologia ta została zastosowana w centrali wentylacyjnej AVAC Hi-ECO, opracowanej przez zespół w składzie: dr inż. Antoni Jakóbczak, mgr inż. Grzegorz Żółkowski oraz mgr inż. Mariusz Żółkowski.

Innowacyjność technologii polega, jak podkreślił Mariusz Żółkowski podczas swego wystąpienia na gali Polski Produkt Przyszłości, na przeniesieniu możliwości rekuperatora przeciwprądowego z małych centralek (do 500 m3/h) do central o dużych wydajnościach. Pozwala to na oszczędność nawet do 35% energii wykorzystywanej do ogrzewania/chłodzenia nie tylko w budynkach jednorodzinnych. Jak podkreśliła w uzasadnieniu werdyktu komisja konkursowa, technologia ta wpisuje się w trend popularyzacji standardu budynków pasywnych, co przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Urządzenie zostało wdrożone do produkcji w 2013 roku.

Efektywność odzysku ciepła nawet do 93%, przy jednocześnie niskim spadku ciśnienia (80 – 150 Pa). Sekcja rekuperacji zbudowana jest z szeregu małych wymienników przeciwprądowych o wysokich wartościach odzyskiwanego strumienia ciepła. Bateria wymiennikówi umożliwia umożliwiając utrzymanie tych wysokich wartości w systemach wentylacji obiektów wielkokubaturowych (strumień do 25 000 m3/h, a nawet więcej). Sekcja rekuperatora nie zawiera elementów ruchomych, zużywających się itp.

System zabezpieczający rekuperator przed szronieniem zapewnia wysoki i ciągły odzysk ciepła podczas mrozów. Jednocześnie nie jest konieczne stosowanie nagrzewnicy wstępnej.

O konkursie "Polski Produkt Przyszłości"
Celem organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod patronatem Ministerstwa Gospodarki konkursu jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów, mających szansę zaistnieć na rynku polskim. Oceny prac konkursowych dokonywali eksperci i praktycy, a pracom kapituły przewodniczyła Bożena Lublińska – Kasprzak, prezes PARP. 

Rys. Inwent