Centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne VENTUS VS 21-650 są już dostępne z funkcją nawilżania adiabatycznego. Więcej nt. VENTUS

Centrale Ventus VTS z funkcją nawilżania adiabatycznego

VENTUS VS 21÷650 to centrale stojące stworzone przy użyciu nowatorskich rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych. W typoszeregu jest 16 wielkości urządzeń z optymalnie dobranymi wymiennikami ciepła oraz zespołami wentylatorowymi.

Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne VENTUS są:

uniwersalne
• praca w różnych strefach klimatycznych (-40 do +70oC),
• trwałość na lata – panele typu „Sandwich” z pianką poliuretanową,
• rzetelność parametrów potwierdzona certyfikatem Eurovent oraz testami w laboratorium TÜV,
• możliwość dostawy w sekcjach.

energooszczędne
• wentylator typu PLUG z łopatkami zagiętymi do tyłu,
• napęd bezpośredni wentylatora,
• regulacja parametrów punktu pracy wentylatora przez regulację obrotów (częstotliwości prądu zasilającego),
• optymalny dobór elementów funkcjonalnych - dla minimalnych strat przypływu powietrza i mediów,
• optymalne algorytmy sterujące wydajnością centrali.

kompaktowa
• urządzenia o małej wysokości: podwieszane od 36 cm; stojące od 53 cm,
• adaptacja do pomieszczeń technicznych, użytkowych i kanałów wentylacyjnych.

inteligentna automatyka
• zdalne sterowanie pracą central,
• kompletne układy w wersji uproszczonej i zaawansowanej, gwarantujące energooszczędną i bezpieczną pracę,
• prosty i czytelny interfejs użytkownika (HMI),
• automatyka otwarta dla systemów nadrzędnego zarządzania (BMS).

bezszkieletowa obudowa
Obudowa centrali zbudowana z paneli typu „Sandwich” z pianką poliuretanową gwarantuje:
• doskonałe parametry mechaniczne i izolacyjne,
• wysoką klasę szczelności,
• eliminację mostków ciepła.

cicha praca
• wirniki wentylatorów PLUG z aerodynamicznymi tyłogiętymi łopatkami,
• niskie ciśnienia dynamiczne (prędkości wylotowe powietrza z wentylatorów),
• doskonałe właściwości tłumiące obudowy,
• niskie prędkości przepływu.

VENTUS

Certyfikat EUROVENT potwierdza zgodność parametrów dobieranych central VENTUS, obliczonych za pomocą programu ClimaCAD (CCOL) On-Line z rzeczywistymi parametrami pracy centrali.

Centrale VENTUS firmy VTS dostarczane są do 25 państw w Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w krajach Azji i Pacyfiku.