Wakacyjna przygoda z Venture


Regulamin promocji "Wakacyjna przygoda z Venture":
1. Postanowienia ogólne

Organizatorem programu promocyjnego jest firma Centrum Klima, ul. Sochaczewska 144, Wieruchów, 05-850 Ożarów Mazowiecki .
Program promocyjny trwa od 02.06 do 30.06.2014.
2. Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem programu mogą być wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, dokonujące zakupów produktów Venture Industries w firmie Centrum Klima S.A.
Warunkiem przystąpienia do programu jest zgłoszenie chęci udziału podczas składania pierwszego zamówienia na produkty Venture Industries.
Uczestnik może przystąpić do programu w dowolnym momencie jego trwania.
3. Zasady przyznawania nagród.
Za zakupy produktów Venture Industries dokonane w określonym w p.1 regulaminu, czasie Uczestnikom programu przysługuje prawo nabycia określonych artykułów promocyjnych w cenie 1PLN netto wg poniższego:
za zakupy na łączną kwotę min.:
• 8 000 PLN netto (zliczane w cenach zakupowych netto na fakturze) - aparat cyfrowy marki Nikon Coolpix L320
• 12 000 PLN netto (w cenach zakupowych netto na fakturze) - tablet Samsung Galaxy TAB 7.0 3G
Kwota zakupu liczona jest od momentu przystąpienia Uczestnika do programu promocyjnego do momentu zakończenia programu. Do programu nie są wliczane zamówienia objęte inną promocją lub rabatem specjalnym. Artykuły promocyjne zostaną wydane uczestnikowi po terminie zakończenia programu promocyjnego.
Warunkiem wydania artykułu promocyjnego jest brak na dzień zakończenia programu przeterminowanych należności wobec firmy Centrum Klima.
Artykuły promocyjne są wysyłane do Uczestnika na koszt Centrum Klima.
Termin ich wysyłki lub odbioru zostanie ustalony po zakończeniu programu indywidualnie z każdym Uczestnikiem uprawnionym do odbioru nagrody w programie.
W przypadku braku podanego w ulotce modelu, Centrum Klima zastrzega sobie prawo do wymiany modelu na inny o tych samych lub zbliżonych parametrach technicznych.
4. Postanowienia końcowe
Centrum Klima zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz do zakończenia programu bez osobnej informacji.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.06.2014.