Bon towarowy na kolejne zakupy

 


Regulamin promocji:
- Do promocji brane są pod uwagę zamówienia złożone i zrealizowane w terminie 23.04 - 10.05.2013. 
- Faktury wystawione na podstawie zleceń złożonych przed 23.04.2013 nie biorą udziału w promocji. 
- W dniu rozliczenia promocji Klient nie może mieć przeterminowanych wymagalnych płatności wobec Centrum Klima S.A. 
- Promocja nie obejmuje zakupu rur Spiro. 
- Bon jest realizowany na dowolne zakupy w cenach cennikowych. 
- Przy składaniu zamówienia proszę umieścić dopisek: "Promocja Bon maj 2013".