Firma LG Electronics (LG) ogłosiła dziś swoje zobowiązanie do całkowitego przejścia na energię odnawialną do 2050 r., co stanowi kluczowy element jej strategii zrównoważonego rozwoju. Zapowiedź, która pojawiła się w opublikowanym Raporcie LG Electronics dotyczącym zrównoważonego rozwoju, stanowi uzupełnienie wcześniejszej obietnicy firmy dotyczącej osiągnięcia neutralności w zakresie emisji dwutlenku węgla do 2030 r. w ramach inicjatywy Zero Carbon 2030. Firma LG zobowiązała się do 2030 r. ograniczyć emisję dwutlenku węgla na etapie produkcji do poziomu 50 procent względem standardów z 2017 r.

Transformacja będzie realizowana w kolejnych regionach, począwszy od Ameryki Północnej, gdzie w ciągu roku każde biuro i zakład produkcyjny będą zasilane energią odnawialną. Celem zakładów produkcyjnych firmy LG poza Koreą jest przejście w ciągu najbliższych czterech lat w 50% na energię odnawialną.

Osiągnięcie tego celu na całym świecie będzie wymagało zróżnicowanej strategii, w tym instalacji wysokowydajnych modułów fotowoltaicznych LG na swoich budynkach, wykorzystania umów zakupu energii, które umożliwiają firmom zakup energii elektrycznej bezpośrednio od dostawców, wykorzystania certyfikatów Kredytu Energii Odnawialnej (REC) oraz udziału w programie Green Premium w Korei, rodzimym rynku LG, w celu zakupu czystej energii bezpośrednio od Korea Electric Power Corporation (KEPCO).

Obecnie firma LG instaluje moduły fotowoltaiczne o mocy 3,2 MW w zakładzie produkcyjnym w mieście Noida w Indiach, generujące również prąd do zasilania biura administracyjnego LG. Projekt ten zostanie rozszerzony w ramach mechanizmu czystego rozwoju (Clean Development Mechanism, CDM), co umożliwi firmie LG uzyskanie certyfikatów ograniczenia emisji dwutlenku węgla na podstawie ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC)*.
Najlepszym sposobem realizacji naszego zobowiązania do stworzenia lepszego życia dla wszystkich jest przejście firmy LG na energię odnawialną i osiągnięcie neutralności węglowej - mówi Park Pyung-gu, starszy wiceprezes LG Electronics, Dział Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.

W dzisiejszym świecie miejscem innowacji jest nie tylko laboratorium. Muszą one pojawiać się również w naszych fabrykach i zakładach. Dzisiejsi producenci mają życiową szansę podarować przyszłemu pokoleniu świat wart odziedziczenia. Firma LG traktuje tę odpowiedzialność bardzo poważnie

 

*Projekt CDM pozwala firmom uzyskać kredyty certyfikowanego ograniczenia emisji (certified emission reduction, CER) przy inwestycjach w projekty w krajach rozwijających się. Kredyty CER mogą być przedmiotem obrotu oraz sprzedaży, i można je wykorzystywać do osiągnięcia części celów w zakresie redukcji emisji w ramach Protokołu z Kioto.