W czwartek 7 czerwca 2018 r. w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii w Brukseli odbyło się wydarzenie "Ogrzewanie i chłodzenie w Europie - w jaki sposób możemy zdekarbonizować sektor do 2050 roku i zrealizować porozumienie paryskie?".

Przedstawiciele DG Energy, Komisji Europejskiej (Mechthild Wörsdörfer, dyrektor ds. odnawialnych źródeł energii, badań i innowacji, efektywności energetycznej), austriackiego stałego przedstawicielstwa (Michael Steurer, attaché energii) i Uniwersytetu w Nijmegen (Florian Knnobloch, ekspert), a także przedstawiciele Inicjatywy Ciepła Decarb (AEBIOM, COGEN EUROPE, EHPA, EHP, EPEE, EGEC) zajęła się politycznymi ramami dekarbonizacji ogrzewania i chłodzenia (H & C) oraz przemysłu, aby przejść do sektorów w pełni zdekarbonizowanego do roku 2050.

Paneliści przekazali ważne przesłania, w szczególności: dekarbonizacja sektora H & C odgrywa kluczową rolę w dekarbonizacji naszego społeczeństwa:

1. Aby uniknąć efektu blokady, musimy zacząć działać już teraz!

2. Rozwiązania energetyczne służące dekarbonizacji sektora są już dziś dostępne.

3. Efektywna i wydajna dekarbonizacja ogrzewania i chłodzenia będzie wymagać zintegrowanego podejścia i połączenia różnych rozwiązań.

Mechthild Wörsdörfer podkreśliła, że ​​"ogrzewanie i chłodzenie" (H & C) nie zostało w wystarczającym stopniu uwzględnione w agendzie polityki energetycznej UE, ale podkreśliła, że ​​będzie odgrywać kluczową rolę w konsultacjach przeprowadzanych przez Komisję Europejską w dniach 10-11 lipca 2018 r., mając na uwadze rozwój przyszłości i plan działania w zakresie energii 2050. Przypomniano uczestnikom, że najważniejsza część europejskich funduszy badawczo-rozwojowych będzie poświęcona klimatowi, transportowi i energii, a więc także H & C.

Dekarbonizacja gospodarki, jako jeden z pięciu priorytetów unii energetycznej, znalazła się w komunikacie Komisji Europejskiej zatytułowanym „Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu”. Według Unii Europejskiej dekarbonizacja oznacza eliminację emisji CO2 ze względu na jej szkodliwość dla środowiska. Dekarbonizacja postępuje w Polsce od początku przemian ustrojowych, ale jej szybkość wyraźnie odstaje od średniej europejskiej. Poważny problem zaczął się po naszym wstąpieniu w 2004 roku do Unii Europejskiej, która wyznacza paliwom kopalnym limity zdecydowanie zbyt ambitne jak na możliwości polskiej gospodarki.

 

Źródło: EPEE