Stosowanie płyt Climaver umożliwia wykonanie gotowych samonośnych, izolowanych termicznie i akustycznie przewodów powietrznych o przekroju prostokątnym w powietrznych instalacjach grzewczych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych.
Płyty wykonane są z włókna szklanego wysokiej gęstości związanego żywicą termoutwardzalną i posiadają różnorodne powłoki.
Climaver

Grubość płyt wynosi 25 mm, szerokość 1190 mm, a długość 2900 lub 3000 mm. Płyty pakowane są po 6 lub 8 sztuk w kartonie.

Płyty Climaver dostępne są w czterech rodzajach:

Poniższa tabela przedstawia podstawowe parametry przesyłanego powietrza dla przewodów z płyt Climaver:

Poniższa tabela przedstawia podstawowe parametry przesyłanego powietrza dla przewodów z płyt Climaver

Ze względu na zastosowanie płyty dzielą się na dwie grupy. Płyty Climaver A2 Plus i Climaver A2 Black są niepalne i mogą być stosowane we wszelkich obiektach użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych jak również w obiektach szpitalnych. Natomiast płyty Climaver B Plus i Climaver B Black są sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia i mogą być stosowane w budownictwie przemysłowym.

Jedną z najważniejszych zalet tej technologii jest łatwy i szybki sposób wykonywania przewodów i kształtek przy użyciu kilku mało kosztownych narzędzi. W płytach żłobione są rowki w miejscach zagięć za pomocą narzynek Climaver MM.
 

Climaver

Po uformowaniu płyty i wykonaniu połączenia wzdłużnego przy użyciu zszywek i samoprzylepnej taśmy aluminiowej powstaje gotowy odcinek prostego przewodu.


Płyty posiadają fabrycznie uformowane krawędzie jak wpust i pióro, co zdecydowanie ułatwia montaż instalacji. Po prostu pojedyncze odcinki przewodu składamy ze sobą jak klocki Lego i łączymy zszywkami i taśmą aluminiową. Taki rodzaj połączeń sprawia, że wykonana instalacja jest bardzo szczelna.

Proste jest też wykonywanie kształtek w tej technologii. Kształtki wykonujemy poprzez nacinanie odcinków prostych, formowanie i sklejanie klejem Climaver i taśmą aluminiową. Wykonanie precyzyjnych cięć pod odpowiednimi kątami umożliwia stosowanie narzędzi Climaver MTR.

Climaver

Firma BH-Res prowadzi bezpłatne szkolenia w zakresie wykonywania przewodów w technologii Climaver. Szkolenia odbywają się w siedzibie firmy lub bezpośrednio na placu budowy. Po czterogodzinnym szkoleniu pracownicy potrafią samodzielnie wykonywać nawet najbardziej skomplikowane kształtki. Dostępny jest też film na płycie CD przedstawiający zasady wykonawstwa.
Organizowane są również seminaria dla projektantów w celu przybliżenia technologii Climaver. Do tej pory zorganizowane zostały takie seminaria w około dwudziestu największych miastach w Polsce, przeważnie w regionalnych oddziałach PZITS.

Technologia Climaver jest idealnym rozwiązaniem dla wykonawczych firm instalatorskich, które nie posiadają własnego zakładu produkującego przewody. Stają się oni niezależni od producentów, którzy często oferują odległe terminy dostarczenia przewodów. Wykonawca może rozpocząć wykonywanie instalacji natychmiast po podpisaniu kontraktu. Z tego względu, że przewody z płyt Climaver wykonuje się bezpośrednio na placu budowy odpada jakże często kosztowny transport przestrzennych przewodów blaszanych. Na plac budowy dostarcza się same płyty.

Często firmy wykonawcze, które mają rozwiniętą własną produkcję przewodów blaszanych decydują się również na stosowanie płyt Climaver ze względu np. na bardzo wysoki stopień tłumienia hałasu. Płyty Climaver z wewnętrznym pokryciem z włókna szklanego posiadają najlepsze własności tłumiące. Płyty z wewnętrznym pokryciem aluminiowym mają nieznacznie niższy stopień tłumienia ale również korzystny.

Każdy odcinek przewodu wykonanego z płyt Climaver stanowi sam w sobie tłumik akustyczny. Z tego względu w większości przypadków można całkowicie wyeliminować tradycyjne tłumiki z instalacji, co w znacznym stopniu wpływa na obniżenie kosztów. Instalacje wykonane w technologii Climaver idealnie sprawdzają się w budynkach o najwyższych wymaganiach akustycznych takich jak studia nagrań, kina, teatry, biblioteki, filharmonie itp.

Warto też wspomnieć o trwałości systemów Climaver. Przewody te są całkowicie odporne na korozję. Nie wykazują też żadnych tendencji do rozwoju grzybów i pleśni. Potwierdzają to oficjalne badania tzw. test Floryda. Producent udziela 12-letniej gwarancji na produkty Climaver. Nie należy jednak przyjmować tego okresu jako maksymalnego czasu eksploatacji. Nawet w Polsce istnieją instalacje z płyt z włókna szklanego wykonane w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, które funkcjonują do dnia dzisiejszego. Dotyczy to instalacji w hotelach sieci Novotel.

Jednym z czynników, który często decyduje o doborze materiałów jest cena. Cena gotowego przewodu z płyt Climaver A2 Plus czy Climaver A2 Black jest porównywalna z ceną blaszanego przewodu izolowanego termicznie. Jeżeli jednak uwzględnimy pozostałe aspekty jak: możliwość wyeliminowania tłumików, znikome koszty transportu, czy zredukowany system podwieszeń ze względu na lekkość przewodów, to w efekcie uzyskujemy cenę niższą. Istotny jest też krótki czas realizacji inwestycji. Czas wykonawstwa przyjmuje się 1,5 rg/m2 gotowego zainstalowanego przewodu.

Przewody wykonane z płyt Climaver B Plus czy Climaver B Black są znacznie tańsze. Mają one pole do popisu w halach produkcyjnych i magazynowych np. branży spożywczej.
Warto też wspomnieć o oszczędności przy wykonywaniu przewodów. Każdy odcinek prosty przewodu możemy wykonać z jednego kawałka płyty jak również z dwóch, trzech czy czterech w celu optymalnego wykorzystania materiału. Najmniejsze odpady możemy zużyć na wykonanie skrzynek rozprężnych. Wykonując przewody bezpośrednio na placu budowy unikamy błędów, które często się zdarzają przy wykonywaniu przewodów w zakładzie na podstawie projektu. Jeżeli nastąpi zmiana przebiegu instalacji, jej przerobienie nie stanowi problemu i często udaje się to bez jakichkolwiek strat materiałowych.

Climaver
Istotna jest też możliwość czyszczenia instalacji. Przewody wykonane z płyt Climaver Black B można wyczyścić poprzez przedmuchiwanie i odsysanie. Natomiast wszystkie pozostałe są odporne na czyszczenie mechaniczne poprzez szczotkowanie. Wykonanie otworów rewizyjnych w tego typu instalacjach jest niezwykle proste.

Produkty Climaver posiadają wszelkie dokumenty dopuszczające do stosowania zgodnie z polskim prawem budowlanym jak również dokumenty potwierdzające zgodność z najnowszymi normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Producent posiada certyfikat zapewnienia jakości ISO 9002 jak również certyfikat ISO 14001.